Z innowacją za pan brat w Bydgoszczy

Z innowacją za pan brat w Bydgoszczy
Szkolenia będą stanowiły część projektu "Bydgoski Klaster Przemysłowy z innowacją za pan brat", który od września br. Klaster będzie realizował w partnerstwie z bydgoskim oddziałem Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego.

Projekt przewiduje organizację szeregu specjalistycznych szkoleń technicznych skierowanych do branży narzędziowo-przetwórczej. Oprócz nich prowadzone będą również indywidualne działania doradcze ze strony pracowników naukowych dla firm zrzeszonych w Klastrze.

Projekt realizowany będzie w ramach Priorytetu VIII "Regionalne kadry gospodarki", Działania 8.2. "Transfer wiedzy" Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.