ZPTS Poliuretany zabezpiecza swoje zasoby w chmurze

ZPTS Poliuretany zabezpiecza…

ZPTS Poliuretany, polska spółka o pozycji europejskiego lidera na rynku produktów i technologii elastomerowych systemów poliuretanowych, przeniosła biznes do chmury Microsoft. Przedsiębiorstwo zmigrowało do Azure całe środowisko IT, rezygnując z fizycznej infrastruktury, a także wdrożyło Microsoft 365 oraz Azure Virtual Desktop, aby umożliwić zdalną współpracę pracownikom biurowym. Kompleksowa transformacja okazała się receptą na modernizację infrastruktury technologicznej bez kosztownej inwestycji we własny sprzęt i oprogramowanie, a także zapewniła zgodność z przepisami i licencjami.

ZPTS Poliuretany to dwa nowoczesne zakłady produkcyjne i biuro zlokalizowane nieopodal Warszawy, specjalizujące się w produkcji dedykowanych systemów, wyrobów i detali z elastomerów poliuretanowych oraz profili pultrudowanych o szerokim zastosowaniu we współczesnej gospodarce. Spółka od lat prężnie się rozwija, współpracując z ośrodkami badawczymi, obsługując zlecenia od stałych odbiorców oraz zdobywając nowe rynki w kraju i zagranicą.

W ostatnich miesiącach zakład stanął przed koniecznością modernizacji dotychczasowej fizycznej infrastruktury technologicznej. Był to również moment, w którym należało odnowić certyfikaty, zaktualizować systemy operacyjne zainstalowane na punktach końcowych, a także zapewnić właściwe licencjonowanie. Firmie zależało, aby nowy system IT w ujednolicony sposób obsługiwał cały łańcuch produkcji i dystrybucji, począwszy od finansów, a skończywszy na planowaniu i raportowaniu Okazało się, że do osiągnięcia celu prowadzą dwie różne drogi.

Pierwsza z nich oznaczała rozbudowanie infrastruktury fizycznej, co wiązało się z poniesieniem sporych nakładów inwestycyjnych zarówno na sprzęt jak i oprogramowanie, druga polegała na całkowitej wirtualizacji środowiska IT. Porównując niezbędne do poniesienia koszty przy obu tych wariantach, korzystniejsza, zarówno pod względem finansowym, jak i dodatkowych zysków wynikających z jednolitego i elastycznego środowiska, okazała się migracja do chmury Azure.

- Wcześniej nie mieliśmy świadomości, jakie są zalety korzystania z serwerów wirtualnych czy przechowywania danych w chmurze bez konieczności posiadania fizycznych zasobów. Inżynierowie z Integrity Partners przedstawili nam dostępne rozwiązania i dokonali porównania zysków i strat. W ostateczności zdecydowaliśmy się na wygaszenie fizycznej infrastruktury i całościowe przejście do chmury. Do migracji przekonała nas również kompleksowość rozwiązania. Chmurowe usługi w ramach ekosystemu Microsoft wypełniły wszelkie luki, które mieliśmy w licencjach, infrastrukturze czy oprogramowaniu - powiedział Marcin Głogowski z ZPTS Poliuretany. 

- Inwestycja w nowe data center oznaczałaby dodatkowy koszt w wysokości nawet kilkudziesięciu tysięcy złotych. Tymczasem wybierając chmurowe usługi Microsoft w modelu subskrypcyjnym, firma płaci jedynie za realnie wykorzystywane zasoby - powiedział Sławomir Sip z Integrity Partners. „Dzisiaj na serwerach Azure zlokalizowane są wszystkie usługi niezbędne do codziennego funkcjonowania organizacji i zapewnienia ciągłości działania, począwszy od Azure Backup, aż po aplikacje produkcyjne i ERP” – podsumował.

Bezpieczeństwo i ciągłość pracy

Jednym z wyzwań, z którym ZPTS zmaga się na co dzień jest szczególne uwarunkowanie związane z lokalizacją jej oddziałów, otoczonych dużą liczbą lasów i parków. Budynki firmy podłączone są do linii energetycznych, które ze względu na warunki zewnętrzne często ulegają awariom. W związku z tym, że cała infrastruktura IT oparta była na serwerach on-premises, gdy zdarzały się przerwy w dostawie energii, pracownicy nie mieli dostępu do danych i oprogramowania. Całościowa migracja zasobów firmy do chmury wyeliminowała ryzyko przestojów w pracy związanych z awariami zasilania.

- Ze względu na to, że linie zasilające lokalizacje firmy biegną przez obszary leśnie, zdarzają się sytuacje, w których występują awarie związane z czynnikami pogodowymi, np. powalonymi przez wiatr drzewami. Wcześniej, gdy wszystkie zasoby były przechowywane na firmowych serwerach, awaria taka skutkowała brakiem dostępu do danych na wiele godzin i koniecznością przerwania pracy. Dziś nie jesteśmy już od tego uzależnieni. Dzięki zlokalizowaniu wszystkich danych w chmurze, pracownicy firmy mogą mieć dostęp do niezbędnych danych niemal z każdego miejsca na Ziemi - powiedział Marcin Głogowski.

Przeprowadzka do chmury Azure zapewniła firmie nie tylko stabilny dostęp do wszystkich danych, ale także najwyższe standardy bezpieczeństwa wkomponowane w usługi Microsoft. Dodatkowo, zakłady zunifikowały hasła do wszystkich narzędzi dostępnych w ramach ekosystemu, dzięki czemu pracownikom łatwiej jest wykorzystywać wszystkie możliwości chmury. Kolejnym krokiem firmy będzie wdrożenie podwójnego uwierzytelnienia.

- Migracja do chmury Azure przebiegła bezproblemowo, a w przyszłości planujemy jeszcze bardziej rozszerzyć zakres wdrożenia chociażby o Office 365 ATP, uwierzytelnienie wielopoziomowe czy dodatkowe usługi, które są dostępne w zakupionych przez firmę planach Microsoft 365 - podsumował Marcin Jakubowski z Integrity Partners.

Elastyczna praca zdalna

Jednym z czynników mających zdecydowany wpływ na decyzję o migracji do chmury była możliwość zapewnienia pracownikom bezpiecznego środowiska do pracy zdalnej. ZPTS zauważył zwiększone zapotrzebowanie personelu na elastyczny model wykonywania obowiązków, zwłaszcza w kontekście ograniczeń spowodowanych pandemią. Aby podążać za trendami i oczekiwaniami pracowników, organizacja zdecydowała się wdrożyć usługę Microsoft 365 oraz Azure Virtual Desktop, która umożliwia użytkownikom uzyskanie dostępu do wirtualnych pulpitów z każdego miejsca na Ziemi. Firma zoptymalizowała i ujednoliciła licencje, dzięki czemu wszyscy pracownicy uzyskali najnowszą wersję oprogramowania biurowego, które dla wielu jest podstawowym narzędziem pracy. Rozwiązało to problemy związane z posiadaniem przez użytkowników różnych wersji dokumentów, co okazało się dużą poprawą komfortu i bezpieczeństwa codziennej pracy.

Elastyczność rozwiązań Microsoft zapewnia również skalowalność systemu w przypadku zwiększenia zatrudnienia. Przy planie miesięcznym firma jest w stanie łatwo sterować liczbą subskrypcji planu Microsoft 365. Tak samo elastyczna jest formuła rozliczenia korzystania z usługi Azure, dzięki czemu nie trzeba się martwić o to, że infrastruktura nie nadąży za potrzebami organizacji.

- Świat robi się coraz bardziej cyfrowy, a proces ten przyspieszył jeszcze bardziej w ciągu ostatniego roku. Dzisiaj już nie wrócimy do sytuacji sprzed kilkunastu miesięcy. Ludzie oczekują większej mobilności we wszystkich sferach życia, nawet w tej zawodowej. Zrealizowane przez Microsoft badanie Work Trend Index wskazuje, że już 73 proc. pracowników oczekuje elastycznego modelu pracy. Wirtualizacja środowiska IT, a także wdrożenie rozwiązań do pracy zdalnej pomagają nadążyć nawet najbardziej tradycyjnym firmom za zmieniającymi się realiami i oczekiwaniami pracowników i klientów, a także, co bardzo ważne, zapewnić zgodność z przepisami i bezpieczeństwo - powiedziała Marzena Kanclerz, Territory Channel Manager w Microsoft w Polsce.