ZTS ERG Ząbkowice stawia na rozwój

Pół miliona złotych na podwyższenie kapitału zakładowego w spółce Bioerg oraz dodatkowe 300 tys. zł na modernizację swojego wydziału folii, to najważniejsze plany inwestycyjne Zakładów Tworzyw Sztucznych ERG Ząbkowice.

Bioerg to spółka zależna od ZTS ERG. Zajmuje się produkcją folii biodegradowalnej. Została powołana w 2007 r. i w naszym kraju jest prekursorem jeśli chodzi o produkcję opakowań z tworzyw kompostowalnych. ZTS ERG podwyższył właśnie jej kapitał zakładowy o 450 tys. zł. do kwoty 50 tys. zł. Uzyskane w ten sposób pieniądze pójdą na promocję produktów oraz próby i badania związane z oferowanymi przez Bioerg wyrobami. Obecnie skończyły się już próby technologiczne w zakresie produkcji folii biodegradowalnej. Powstał produkt posiadający bardzo dobre perspektywy rynkowe oraz zgodny z polityką proekologiczną Unii Europejskiej.

Na tym jednak nie koniec najbliższych planów inwestycyjnych w ZTS ERG.

Firma przeprowadzi kolejne inwestycje, polegające na unowocześnieniu posiadanego przez siebie parku maszynowego znajdującego się na wydziale folii. Szczególnie mocno zależeć jej będzie na redukcji kosztów oraz usprawnieniu procesu produkcji. W tym celu wzbogaci się o nowoczesny system automatycznego podawania surowca za 200 tys. zł oraz usprawni rozmieszczenie ciągów technologicznych. Koszt tej operacji to 100 tys. zł, a spodziewanym efektem ma być efektywniejsze wykorzystanie powierzchni zakładu.

Przewidziane inwestycje mają się przełożyć na umocnienie rynkowej pozycji spółki. W tej chwili najważniejszym źródłem jej przychodów jest właśnie sprzedaż wyrobów foliowych. Ten segment generuje blisko 70 proc. przychodu całej Grupy.

W ramach tejże samej Grupy Kapitałowej sprzedaż wyrobów wtryskowych oraz przychody z działalności fleksograficznej notują udział 13 proc. i 11,4 proc. Spadła w ostatnim czasie natomiast skala sprzedaży taśm samoprzylepnych oferowanych przez ZTS ERG.

Jeśli chodzi o specyfikę związaną ze sprzedażą folii, to największym wzięciem cieszą się folie termokurczliwe. W segmencie wyrobów foliowych firmy ZTS ERG generują one udział ponad 50 proc. Co więcej poziom ich sprzedaży podnosi się sukcesywnie od czterech lat.

Dwie kolejne grupy asortymentowe z około 15 proc. udziałem to folie opakowaniowe i ochronne. W obydwu tych asortymentach miał miejsce w niedawnym okresie spadek udziału w sprzedaży. Warto przy okazji wiedzieć, że coraz większe znaczenie w strukturze sprzedaży spółki odgrywają folie wysokoprzetworzone tj. do laminowania i mrożonek. Folie do mrożonek ZTS ERG zachowują swoją elastyczność w temperaturze dochodzącej do - 20 st. C. W tej grupie sprzedaż za dziewięć miesięcy ubiegłego roku przewyższyła już tę uzyskaną w całym 2006 r. Reasumując, łącznie w ZTS ERG sprzedaż wyrobów foliowych kształtuje się na poziomie ok. 7 tys. ton. i wzrasta o blisko 20 proc. rocznie.

Warto jeszcze przyjrzeć się firmom, które zaopatrują ZTS Erg w surowiec konieczny do produkcji. Są to oczywiście oferenci polietylenu i polipropylenu, a do największych z nich należą Basell Orlen Polyolefins (65 proc.) oraz DOV Polska (14 proc.).


brak
 

Jesteśmy specjalistami w produkcji na szeroką skalę nowoczesnych wyrobów z tworzyw sztucznych: folii polietylenowych, wyrobów wtryskowych

Polska