Zaawansowane zarządzanie temperaturą i wysokiej jakości komponenty elektryczne

Zaawansowane zarządzanie temperaturą…

Artykuły elektryczne i elektroniczne odgrywają bardzo ważną rolę w naszym technologicznym i cyfrowym życiu codziennym. Wymagania dotyczące wydajności elektrycznej i wytrzymałości mechanicznej rosną, a w miarę jak komponenty elektroniczne stają się coraz mniejsze, pojawiają się również zupełnie nowe wyzwania.

Ogólnie rzecz biorąc, liczba rozwiązań elektrycznych i elektronicznych stale rośnie w odniesieniu do automatyzacji i sektora motoryzacyjnego. Obszar napędów alternatywnych ma ogromny potencjał dla rozpraszających ciepło tworzyw sztucznych, które coraz częściej zastępują metale. W wielu z tych zastosowań kwestia generowania ciepła i jego skutecznego rozpraszania stanowi poważne wyzwanie. Przykładowo, przewodzące ciepło tworzywa sztuczne mogłyby zostać wykorzystane do poprawy wydajności baterii. W ten sposób można uniknąć lokalnego przegrzania podczas ładowania i rozładowywania, jednocześnie poprawiając ogólne zarządzanie temperaturą, co zwiększa efektywność i żywotność baterii. To samo dotyczy zastosowania termoprzewodzących tworzyw sztucznych w stacjach ładowania pojazdów elektrycznych i elektronice zasilającej.

Tradycyjne chłodzenie powietrzem komponentów elektronicznych zanika ze względu na postępującą miniaturyzację zespołów zawierających większą liczbę komponentów o dużej gęstości energii. Ich miejsce często zajmują radiatory w połączeniu z powierzchniami przewodzącymi ciepło. Powietrze ze swoją niską przewodnością cieplną, może znacznie pogorszyć transfer ciepła między radiatorem a komponentem. Innowacyjne wypełniacze szczelin/luk z przewodzącymi ciepło produktami Silatherm mogą wnieść tu istotny wkład.

W elektronice, zalewanie to proces wypełniania kompletnego zespołu elektronicznego stałą lub żelową masą w celu zapewnienia odporności na wstrząsy i wibracje oraz wykluczenia wody, wilgoci lub substancji korozyjnych. Termoprzewodzące masy zalewowe w elektronice są atrakcyjną opcją obniżania temperatury i zwiększania wydajności w elektromobilności, gdzie oprócz odporności chemicznej i na wilgoć, wymagane jest wysokie rozpraszanie ciepła i doskonała izolacja elektryczna. Gama produktów Silatherm znacznie zwiększa przewodność cieplną, a także właściwości mechaniczne tworzyw sztucznych. Jednocześnie materiały te spełniają wymagania dotyczące izolacji przed prądem elektrycznym.

Wysokiej jakości komponenty elektryczne dzięki krzemionce topionej Silbond

Dodatkowo, masy zalewowe w elektronice w połączeniu z metalami mogą być poddawane silnym naprężeniom zmiennym termicznie, co jest częstą przyczyną uszkodzeń komponentów. Wyjątkową właściwością topionej krzemionki jest bardzo niski współczynnik rozszerzalności cieplnej w połączeniu z doskonałą izolacją elektryczną. Zastosowanie krzemionki topionej Silbond umożliwia produkcję wysokiej jakości złożonych komponentów z różnych materiałów, jednocześnie zapobiegając ich pękaniu.


mineral-high-performance-fillers
Wysokowydajne wypełniacze na bazie różnych minerałów

Wysokiej jakości wypełniacze dla lepszej wydajności

Jak widać, wypełniacze mineralne już dawno przestały pełnić rolę rozwiązań mających jedynie obniżyć cenę systemu. Obecnie mogą być stosowane w szczególności do modyfikowania właściwości nowoczesnych systemów polimerowych i dostosowywania ich do specjalnych wymagań. Innowacyjne wypełniacze funkcjonalne w kształcie igieł i płytek, takie jak wollastonit, mika i kaolin, nadają tworzywom termoplastycznym, termoutwardzalnym i elastomerom wyjątkową wytrzymałość mechaniczną i właściwości termiczne. W przypadku wszystkich produktów można uzyskać znacznie lepszą homogenizację dzięki powłoce powierzchniowej dostosowanej do systemu klienta. Prowadzi to do osiągnięcia jeszcze lepszych właściwości mechanicznych i termicznych.