Zachem z dostawami TDA

Zachem z dostawami TDA
Air Products oraz Grupa Chemiczna Ciech podpisały długoterminowy kontrakt na dostawę TDA (aminy) dla Zachemu, czyli spółki wchodzącej w skład Grupy Ciech.

Kontrakt zapewni dalszą współpracę firm w tym zakresie do 2018 r. Roczna wartość dostaw TDA realizowanych przez Air Products szacowana jest na ok. 80 mln dolarów. Podpisana umowa jest znaczącym rozszerzeniem współpracy pomiędzy firmami rozpoczętej jeszcze 17 lat temu. Dostawy do Zachem będą realizowane przez Air Products w systemie ciągłym zapewniając stabilność zaopatrzenia bydgoskiego zakładu w wysokiej jakości surowiec.

- Dzięki umowie z Air Products, Zachem zyskał solidną bazę do dalszego rozwoju. Po załamaniu rynku TDI na przełomie 2008/2009, w drugiej połowie ubiegłego roku popyt zaczął się szybko odbudowywać. Liczymy, że dzięki zwiększeniu mocy produkcyjnych wzrośnie efektywność wytwarzania głównego produktu spółki, a Zachem będzie się rozwijał wnosząc pozytywną kontrybucję do wyników naszej Grupy - mówi Robert Bednarski, członek zarządu Ciech.

W drugiej połowie 2009 roku, w ramach realizacji wieloletniego planu inwestycyjnego Grupy Chemicznej Ciech, o 25 proc. - do 75 tys. ton rocznie - wzrosły moce produkcyjne bydgoskiej instalacji do produkcji TDI.

Amina w bydgoskim zakładzie wykorzystywana będzie do produkcji TDI (toluilenodiizocyjanianu), komponentu używanego m.in. w procesie produkcji pianek poliuretanowych wykorzystywanych w przemyśle meblarskim oraz w motoryzacji i tworzywach sztucznych, a także do produkcji materiałów izolacyjnych i lakierów. Zachem jest jedynym w Polsce producentem TDI, Air Products dostarcza TDA klientom na całym świecie od wielu lat.

Czytaj więcej: Inwestycje 714