Zakaz plastikowych opakowań spowolni innowacje

Zakaz plastikowych opakowań…

W wywiadzie udzielonym niemieckiej gazecie "Die Welt” nowy komisarz UE do spraw środowiska, oceanów i rybołówstwa Virginijus Sinkevicius zastanawiał się głośno nad ogólnym zakazem opakowań z tworzyw sztucznych w Europie.

- Zdecydowanie chcemy rozszerzyć przepisy dotyczące tworzyw sztucznych jednorazowego użytku i obecnie badamy, w jakim kierunku byłoby to możliwe. Ważnym krokiem byłby na przykład zakaz stosowania opakowań z tworzyw sztucznych lub zalecenie stosowania tworzyw sztucznych z recyklingu - powiedział Sinkevicius (Plastech, 13.01.2020)

Niemieckie Stowarzyszenie Opakowań Z Tworzyw Sztucznych (IK Industrievereinigung Kunststoffverpackungen) uważa, że pomysł ten może przynieść efekt wręcz przeciwny do zamierzonego i wzywa komisarza do większych starań, aby opakowania z tworzyw sztucznych nie trafiały na wysypiska śmieci w Europie, ale były poddawane recyklingowi.

Po tym, jak UE zakazała w ubiegłym roku niektórych artykułów jednorazowego użytku z tworzyw sztucznych, komisarz Sinkevicius uważa, że należałoby wprowadzić dalsze zakazy. W Wywiadzie rozważa on pomysł aby w ogóle zakazać opakowań z tworzyw sztucznych. IK uważa takie oświadczenia za niebezpieczne, ponieważ kwestionują przyszłość opakowań z tworzyw sztucznych w gospodarce o obiegu zamkniętym.

- Komisarz powinien zadać sobie pytanie, w jaki sposób jego opinia zostanie przyjęta przez tych, którzy zamierzają podjąć decyzję o inwestycjach w opakowania nadające się do recyklingu lub systemy recyklingu. Jeśli politycy wykluczą opakowania z tworzyw sztucznych z gospodarki o obiegu zamkniętym, to z pewnością inwestycje te nie zostaną zrealizowane - komentuje dyrektor generalny IK dr Martin Engelmann.

Ponadto IK krytykuje wpływ takich zakazów na konsumentów. - Niektórzy politycy sugerują obecnie konsumentom i wyborcom, że stosując ogólne zakazy można poradzić sobie z głównymi wyzwaniami w zakresie ochrony środowiska i klimatu. Niestety zapominają oni wspomnieć o roli opakowań z tworzyw sztucznych w ograniczaniu emisji CO2 i zwiększaniu bezpieczeństwa żywności - twierdzi Engelmann.

Zastąpienie tworzyw sztucznych w opakowaniach innymi materiałami generalnie skutkować będzie zwiększonym zużyciem energii i znacznie wyższą emisją CO2. IK oczekuje, że decyzje Komisji UE będą oparte na faktach, a nie na trendach i stereotypach.

IK Industrievereinigung Kunststoffverpackungen e. V. jest stowarzyszeniem handlowym reprezentującym interesy producentów opakowań i folii z tworzyw sztucznych w Niemczech i Europie.

martin-engelmann
Martin Engelmann

JL