Zakład Ceca w Inowrocławiu zwiększył produkcję o 30 proc.

W zlokalizowanym w Inowrocławiu zakładzie firmy Ceca ruszyła nowa linia do produkcji sit molekularnych stosowanych w szybach zespolonych. Chodzi o produkt o nazwie handlowej Siliporite.

Inowrocławskie zakłady firmy Ceca są filią francuskiego koncernu Arkema. Odbywa się w nich produkcja i sprzedaż chemikaliów przemysłowych, a także sprzedaż hurtowa tworzyw sztucznych w postaci pierwotnej.

Arkema posiada 17 zakładów produkcyjnych w krajach Europy oraz w Arabii Saudyjskiej, Egipcie i Zjednoczonych Emiratach Arabskich. Może się też pochwalić dwoma ośrodkami badawczymi. Jest też znana z wytwarzania środków chemicznych, m.in. dodatków do asfaltów, a także dodatków używanych w przetwarzaniu ropy naftowej i gazu. Produkuje też sita molekularne. Powstają one w zakładzie we francuskim Honfleur oraz właśnie polskim Inowrocławiu.

W tej chwili Ceca zatrudnia blisko 40 osób, a produkcja odbywa się w fabryce w trybie czterozmianowym.
Sita molekularne produkowane są tam już od dobrych kilku lat. Kilkadziesiąt dni temu uruchomiono jednak nową linię, której przeznaczeniem jest wytwarzanie sit na potrzeby rynku szyb zespolonych. Znajdują one zastosowanie na rynku podwójnego oszklenia, głównie w Europie wschodniej. Dzięki nowej inwestycji produkcja w inowrocławskim zakładzie wzrosła o 30 proc.

Czym są powstające w Inowrocławiu sita molekularne Siliporite?

Podstawowe dane techniczne produktu, to m.in. jego zróżnicowana granulacja: 0,7 i 1,0 mm do linii automatycznych oraz 1,3 i 1,6 mm do linii zasypywania grawitacyjnego. Ponadto Siliporite cechuje się jednorodną wielkością granulatu obniżającą względną gęstość nasypową. Jego funkcją w odniesieniu do szyb zespolonych jest wychwytywanie wody znajdującej się w gazie, który wypełnia przestrzeń pomiędzy szybami. W ten sposób zapobiega się kondensacji pary wodnej podczas wytwarzania szyb oraz w trakcie ich eksploatacji.

To nie koniec zalet Siliporite. Znajdują one zastosowanie w przemyśle chemicznym i petrochemicznym: Pomagają w osuszaniu gazów krakingowych i olefin, w osuszaniu i usuwaniu metanolu z propanu, a także osuszanie gazów bogatych w wodór i osuszanie strumieni etanowo-etylenowych. Oczyszczają też monomery przed polimeryzacją, usuwają rtęć z gazów i cieczy krakingowych.