Zakłady Azotowe Kędzierzyn plazmowo zniszczą odpady

Zakłady Azotowe Kędzierzyn… Zakłady Azotowe Kędzierzyn będą miały nowoczesną instalację do plazmowego niszczenia odpadów.

Spółka z Kędzierzyna Koźla podpisała właśnie umowę z firmą SG Silesia - spółką córką w2ge Limited z Londynu. Porozumienie dotyczy odbioru gazu i pary z przyszłej instalacji produkcyjnej, którą wybuduje SG Silesia. Instalacja zostanie zlokalizowana na terenie Zakładów Azotowych Kędzierzyn, na gruncie tamtejszego Parku Przemysłowego.

Zadaniem instalacji będzie przetwarzanie wszelkich odpadów, w tym również niebezpiecznych, metodą plazmową. Oznacza to, że niszczenie odpadów będzie przebiegało w plaźmie - zjonizowanym gazie, w temperaturze do kilkunastu tysięcy stopni Celsjusza, co gwarantuje kompletny rozkład molekularny odpadów i niszczenie wszelkich środków chemicznych. Proces ten produkuje gaz syntezowy oraz inne produkty np. HCl.

Instalacja jest w pełni bezpieczna dla środowiska, ponieważ jedyna substancja gazowa podczas procesu przetwarzania nie trafi do atmosfery, a do produkcji wytwarzanych w ZAK alkoholi oxo. Będzie to gaz syntezowy oczyszczony do stopnia gwarantującego bezpieczeństwo pracy katalizatorów, a więc według ściśle określonych norm jakościowych.

- Niewątpliwą korzyścią dla ZAK będzie odbiór początkowo niewielkich, a potem wzrastających ilości gazu syntezowego przeznaczonego do produkcji alkoholi oxo po cenach niższych niż kształtują się nasze koszty produkcji. Warto dodać, że dotyczy to również pary - tłumaczą przedstawiciele ZAK.

Początkowa wydajność instalacji wyniesie 10 ton odpadów na dobę, a w przyszłości inwestor planuje osiągnąć poziom 100 ton na dobę. Planowane nakłady inwestycyjne pierwszego etapu szacowane są na poziomie 15 mln dolarów.

Metoda plazmowego niszczenia odpadów określana jest jako bardzo nowoczesna. Mówi się o niej, że jest technologią XXI wieku. W tej chwili na świecie pracuje 20 tego typu instalacji, w tym cztery w Europie. W Polsce dotychczas nie istnieje jeszcze ani jedna. Oznacza to, że Zakłady Azotowe Kędzierzyn będą pionierem jeśli chodzi o adaptację tej myśli technicznej do Polski. Przy nowej instalacji pracę znajdzie 30 nowych osób.

Czytaj więcej: