Zawór zwrotny i dysze we wtryskarkach

Zawór zwrotny i dysze we wtryskarkach
Wtryskarki pracujące przy przetwórstwie tworzyw poliamidowych muszą odznaczać się sprawnym działaniem m.in zaworu zwrotnego i dysz.

We wtryskarkach przetwarzających tworzywa poliamidowe musi znajdować się zawór z pierścieniem zwrotnym, tzw. zawór zwrotny, dzięki któremu można utrzymać stałe ciśnienie w formie oraz jednakową masę kolejnych wtrysków. Zawór zwrotny musi być starannie zaprojektowany, z małymi tolerancjami, w taki sposób by nie utrudniał przepływu oraz by nie tworzył stref zalegania materiału. Wykonany musi być z odpowiednich gatunków stali odpornej na zużycie.

Sam zawór zwrotny jest elementem zespołu wtryskowego, który jest najbardziej narażony na zużycie. Zawory zwrotne suwakowe pracujące z tworzywem wzmacnianym włóknem szklanym, a tak często się dzieje z poliamidem, ulegają szybkiemu i znaczącemu zużyciu w szczególności gdy nie są właściwie utwardzone.

Nawet modele z powierzchniami utwardzonymi zużywają się i wymagają szczegółowej kontroli. Zużyte gniazda i tuleje muszą być wymieniane ze względu na znaczenie utrzymania warstwy pośredniej (poduszki) podczas wtryskiwania roztopionego tworzywa. Dobre wyniki osiąga się w tym zakresie stosując bardzo wytrzymałe stale chromowe.

Jeśli chodzi natomiast o dysze, to do wtryskiwania wszystkich tworzyw poliamidowych zaleca się stosowanie otwartych dysz ogrzewanych. Ze względu na większą lepkość roztopionego tworzywa z włóknem szklanym, średnica otworu dyszy stosowanej do wtryskiwania takiego tworzywa powinna być o ok. 25 proc. większa niż w przypadku dysz do poliamidów niewzmocnionych. Ze względu na konieczność uniknięcia zarówno degradacji materiału jak i powstawania osadów spowodowanych zbyt niską temperaturą bardzo ważne jest nadzorowanie temperatury i właściwe umieszczenie strefy grzewczej.

Zdarza się też dość często sięganie po dysze samozamykające. Zastosowanie takiej dyszy zawsze prowadzi do osadzania się zanieczyszczeń. Ze względu na to, że suwak zaworu ociera się o ściankę zaworu, powstają na nim miejsca, w których gromadzić może się tworzywo. W momencie gdy w miejscach tych nastąpi rozkład tworzywa, ciśnienie może ujść tylko przez tylną część ślimaka, czego efektem są wsteczne wydmuchy materiału.

Czytaj więcej: Konserwacja maszyn 18