Zmiana w radzie nadzorczej Orlenu

Zmiana w radzie nadzorczej Orlenu
23 listopada Minister Skarbu Państwa na podstawie statutu PKN Orlen odwołał z rady nadzorczej spółki Macieja Bałtowskiego; jednocześnie powołał do niej Remigiusza Nowakowskiego.

Remigiusz Nowakowski jest absolwentem Wydziału Zarządzania i Informatyki Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu o specjalności "Zarządzanie Przedsiębiorstwem" oraz Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Wrocławskiego, o specjalności "Prawo Handlowe". Przygotowuje pracę doktorską w Katedrze Strategii i Metod Zarządzania na Wydziale Zarządzania, Informatyki i Finansów UE we Wrocławiu.

W latach 2002-2006 pełnił funkcję prezesa zarządu firmy konsultingowej Inercon Sp. z o.o. (będąc jednocześnie jej współwłaścicielem), obsługującej m.in. procesy fuzji i przejęć przedsiębiorstw z sektora energetyki i utilities w Polsce. W latach 2006-2008 członek zarządu i wiceprezes zarządu oraz dyrektor pionu rozwoju w spółce Tauron Polska Energia SA oraz prezes zarządu EnergiaPro Koncern Energetyczny SA. Zaangażowany był w realizację kluczowych projektów restrukturyzacji polskiego sektora elektroenergetycznego, tj. konsolidacji spółek energetycznych tworzących grupę Tauron oraz realizacji procesu unbundlingu i utworzenia operatorów OSD w grupie Tauron. Od 2008 roku związany był z koncernem energetycznym Fortum, gdzie pracował na różnych stanowiskach menedżerskich. Aktualnie zajmuje stanowisko dyrektora ds. optymalizacji produkcji i zarządzania paliwami oraz prokurent w Fortum Power and Heat Polska Sp. z o.o. W latach 2008-2012 Nowakowski był odpowiedzialny za rozwój nowych inwestycji, od grudnia 2012 roku do sierpnia 2015 roku kierował funkcją biznesową optymalizacji produkcji i zarządzania paliwami w Dywizji Heat Fortum w Polsce. Od września 2015 roku Head of Production Optimisation, dywizja Heat Electricity Sales and Solutions.

Nowakowski posiada bogate doświadczenie w obszarze przygotowania i rozwoju projektów inwestycyjnych, projektowania i implementacji modeli partnerstwa publiczno-prywatnego oraz tworzenia i realizacji strategii rozwoju w sektorach energii elektrycznej i ciepła w Polsce, w tym w szczególności zarządzania strategicznego w obszarach inwestycji i gospodarki paliwowej przedsiębiorstw energetycznych.

Czytaj więcej: Paliwa 31 Ludzie i firmy 363

brak
 

Największy koncern petrochemiczny w Polsce.

Polska