Zmiany w Kongskilde Polska

Zmiany w Kongskilde Polska
Z dniem 1 lutego 2017 nastąpiły w Kongskilde Polska Sp. z o.o. i Kongskilde Industries A/S istotne zmiany własnościowe. Dotychczasowa struktura firmy Kongskilde, dzieliła się na część rolniczą - Agro i przemysłową - Industry, w wyniku tych zmian część AGRO została zakupiona przez firmę CNH.

W związku z powyższym, Kongskilde, światowy lider w instalacjach transportu pneumatycznego, pozostało jako Industry, czyli część przemysłowa. Firma DLG, właściciel Kongskilde Industries A/S, od dawna szukała strategicznego partnera, który mógłby zakupić Agro, aby móc skupić się tylko na segmencie Industry, która zawsze był najbardziej rozwojowy w firmie Kongskilde. Obecnie wszystkie środki i zyski będą przeznaczane tylko na rozwój i działalność linii Industry. Te działania pozwolą na udoskonalanie obecnych oraz dostarczanie nowych urządzeń i rozwiązań dla przemysłu.

W związku z powyższymi zmianami nie zmieni się jednak nazwa firmy, którą pozostanie Kongskilde Polska Sp. z o.o. oraz nie będzie zmian w KRS i NIP oraz w numerach kont bankowych. Zmieniła się natomiast reprezentacja spółki w Polsce, której przedstawicielem obecnie jest Roman Aftowicz jako Prokurent Zarządu. Zmieniają się również numery telefonów stacjonarnych i adresy e-mail a także adres strony internetowej, która jest obecnie w fazie postępującej transformacji.

W najbliższym czasie ulegnie również zmianie siedziba spółki Kongskilde Polska, jakkolwiek będzie ona nadal usytuowana w Kutnie.

Zmiany te są odpowiedzią na potrzeby rynku i pomogą bardziej skupić się na wymaganiach klientów, a także podnieść standardy współpracy z dostawcami.


brak
 

Firma Kongskilde oferuje wiedzę, sprzęt i laboratorium testowe oraz gwarantuje funkcjonalne rozwiązania dla potrzeb transportu pneumatycznego. Kongskilde produkuje urządzenia i z nich dostarcza kompleksowe systemy transportu pneumatycznego.

Polska