Zmiany w gronie gigantów rynku PVC

Zmiany w gronie gigantów rynku…
Z początkiem lipca koncerny Ineos i Solvay ogłosiły rozpoczęcie działalności nowej spółki joint venture pod nazwą Inovyn. Wcześniej zgodę na utworzenie nowego podmiotu, który będzie plasować się w ścisłej czołówce światowych producentów polichlorku winylu, wyraziła Komisja Europejska.

Warunki utworzenia nowej spółki pozostają niezmienione w stosunku do ustaleń ogłoszonych w czerwcu ub.r. - wraz z otrzymaniem kwoty 150 mln euro Solvay wnosi do spółki całość swojego europejskiego segmentu winylowego oraz zobowiązania szacowane na 260 mln euro. Po trzech latach belgijski koncern wycofa się ze spółki, inkasując uzależnioną od wyników kwotę, szacowaną na 280 mln euro (min. 95 mln euro). Wtedy to jedynym właścicielem spółki stanie się Ineos.

Jednocześnie 1 lipca Solvay przejął udziały BASF w spółce joint venture SolVin, gdzie stosunki własnościowe między Solvay i BASF wynosiły 75/25 proc. Warunki finansowe tej transakcji nie zostały ujawnione. Solvay wraz z nowo utworzoną spółką Inovyn będą wciąż dostarczać chemikalia podstawowe do zakładów BASF w Antwerpii.

Siedzibą główną spółki Inovyn jest Londyn, a zarządzanie zostało w równych częściach rozdzielone pomiędzy partnerów. Firma zatrudnia 4,5 tys. osób i posiada 18 zakładów produkcyjnych, zlokalizowanych w Belgii, Francji, Hiszpanii, Szwecji, Wielkiej Brytanii, Norwegii oraz w Niemczech i we Włoszech.