Znaczenie termostatowania form wtryskowych


Budowa termostatu wieloobiegowego jest stosunkowo prosta i składa się z wymiennika ciepła, układu grzewczego, chłodnicy, pompy, zaworu chłodzenia, przełącznika poziomu, regulatora mikroprocesorowego sterującego temperaturą i przepływem medium. Pozostałe części takiego termostatu to dopływ, odpływ medium, czujnik temperatury i forma wtryskowa.

W termostatach z dwoma obiegami występuje osobny dopływ wody do elektromagnetycznych zaworów napełniania oraz osobny obieg medium chłodzenia.

Jeśli idzie o porównanie systemów termostatowania, to biorąc pod uwagę ciągłe, należy napisać, że medium chłodzące przepływa przez formę podczas wypełniania gniazda formy, forma i tworzywo w fazie napełniania gniazda jest schładzane, a wtryskiwane tworzywo zbyt szybko zaczyna się chłodzić i krzepnąć, nawet przed całkowitym wypełnieniem gniazda.

Termostatowanie impulsowe to z kolei medium chłodzące, które nie przepływa przez formę podczas wypełniania gniazda formy. Forma i tworzywo w fazie napełniania gniazda nie jest nadmiernie schładzane, przepływ jest równomierny i nie hamowany.

W budowie termostatu analogowego wyróżniamy takie cechy jak: dostępne jednostki o pojedynczym i podwójnym obiegu, mikroprocesorowe sterowanie z dokładnością do 0,5 st., proste wprowadzanie i wyświetlanie danych, bogate standardowe wyposażenie - "Pompa bez uszczelek" - o dużej mocy - nastawiana moc grzewcza bezkrokowa od 3 - 9 kW. Konstrukcja takiego termostatu jest odporna na wstrząsy i łatwa do konserwacji. Oczyszczanie odbywa się powietrzem dla wymiany formy. Występuje też monitorowanie maksymalnej temperatury.

Znaczenie termostatowania form wtryskowych.


Znaczenie termostatowania form wtryskowych.


Znaczenie termostatowania form wtryskowych.


Znaczenie termostatowania form wtryskowych.


Podczas spotkania we Wrocławiu Włodzimierz Koszel mówił też o systemie Rhytemper. Cechy wyróżniające system Rhytemper to m.in. fakt, że pracuje on w niższych temperaturach wody w porównaniu z normalną chłodziarką, energia wodna występuje tylko podczas fazy chłodzenia. Rhytemper pracuje synchronicznie z IMM oraz oblicza termiczną wydajność dla każdego obiegu. Warto też wiedzieć, że wykorzystuje on entalpię tworzywa.

Czytaj więcej:

Reportaże

Forum