Znaczenie wosków mikronizowanych w koncentratach barwiących

Woski, przeznaczone do produkcji koncentratów barwiących wytwarzane są w postaci rozdrobnionej. Wyróżnia się produkty o ziarnach o nieregularnym kształcie i większych rozmiarach (rzędu kilkuset mikronów), zwane zwykle proszkami oraz produkty o ziarnach zmikronizowanych, w których udział ziaren o średnicy mniejszej od 10 mikronów wynosi ponad 50 proc. Przy zastąpieniu tradycyjnych wosków proszkowych woskami mikronizowanymi, już na etapie wstępnego mieszania składników koncentratu barwiącego, tworzą się bardziej jednorodne mieszaniny niż w przypadku stosowania wosków proszkowanych.

Jeśli chodzi o zastosowanie, to użycie wosków mikronizowanych umożliwia łatwe uzyskiwanie powtarzalności dyspergowania pigmentów i brak wahań odcienia koloru oraz siły barwienia koncentratu. Ponadto procesy mieszania i dyspergowania pigmentów oraz innych składników stałych w masie tworzącego się koncentratu zachodzą w bardziej łagodnych warunkach i przy mniejszym zużyciu energii. Obniżeniu ulegają ciśnienie strumienia podczas przenikania przez filtr, zatykanie się otworków filtra w czasie wytłaczania, centkowatość wybarwienia masy oraz ilość wytłoczeń nieudanych.


Stosowanie wosków mikronizowanych jest też uzasadnione względami ekonomicznymi. Wprawdzie woski mikronizowane są droższe od wosków sproszkowanych, jednakże koncentraty barwiące, do wytwarzania których użyto wosków mikronizowanych, wykazują przy tych samych zawartościach pigmentów wyższą efektywność barwienia od porównywalnych koncentratów sporządzonych na bazie wosków sproszkowanych. Dla uzyskania porównywalnych efektywności barwienia tworzyw sztucznych, w koncentratach barwiących wytwarzanych z użyciem wosków mikronizowanych można stosować mniejsze ilości pigmentów, niż w odpowiednich koncentratach sporządzanych z wosków proszkowych.

Budowa chemiczna oraz charakter fizyczny wosków to bardzo istotny czynnik warunkujący ich stosowanie do wytwarzania koncentratów barwiących. Cechy te wpływają w sposób zasadniczy na proces dyspergowania pigmentów, ułatwiając szybkie i trwałe dyspergowanie pigmentów, początkowo w wytwarzanym koncentracie, potem podczas barwienia tworzywa za pomocą tego koncentratu.
Koncentraty barwiące można podzielić na uniwersalne oraz specjalne. Dobór wosku jako składnika koncentratu barwiącego uzależniony jest od zespołu cech chemiczno-fizycznych wosku, pigmentu oraz tworzywa sztucznego. Innymi czynnikami wpływającymi na dobór jest łatwość, z jaką pigment ulega dyspergowaniu oraz nieprzezroczysta lub transparentna barwa tworzywa.

Postać ziarenek kulistych oraz różne rodzaje wosków mikronizowanych umożliwiają dobór odpowiednich z nich do zdecydowanej większości koncentratów do barwienia tworzyw sztucznych. Surowce te umożliwiają prowadzenie procesu dyspergowania przy mniejszym zużyciu energii, oszczędnościach kosztów surowcowych oraz pozwalają na uzyskanie najwyższej jakości, tych bardzo ważnych dodatków do przetwarzania tworzyw sztucznych.