Źródła zanieczyszczeń układów hydraulicznych

W przemyśle tworzyw sztucznych, a zwłaszcza w zakładach przetwórstwa wtryskowego, należy liczyć się wieloma źródłami zanieczyszczeń układów hydraulicznych.

Najpopularniejsze z nich to cząsteczki ciał stałych, woda w stanie wolnym oraz nierozpuszczone powietrze w oleju hydraulicznym. Problem jest o tyle istotny, gdyż każde z pojedynczych źródeł zanieczyszczeń oraz ich kombinacja prowadzi do pogorszenia klasy czystości układu hydraulicznego, do przedwczesnego starzenia oleju i do zakłóceń w pracy maszyn, a w skrajnym przypadku do awarii systemu.

Formy i powstawanie poszczególnych rodzajów zanieczyszczeń mogą być różnorakie. Ważną grupą zanieczyszczeń są te wnikające z zewnątrz. Przyczyny takiego stanu rzeczy są wielorakie.

Podstawową z nich jest choćby sytuacja, w której zachodzi do zanieczyszczenia elementów konstrukcyjnych przy ich montażu lub wymianie. Problemy może tez powodować napełnianie i uzupełnianie zawartości zbiorników maszyn, niewystarczające filtry w układzie wentylacyjnym, pierścienie zgarniające i uszczelki cylindrów hydraulicznych, a także otwieranie układu hydraulicznego podczas większych napraw lub przy wymianie większych komponentów.

Warto też zdawać sobie sprawę, że takie czynności jak wymiana węży hydraulicznych, zwłaszcza przy wymianie form, a także nieprawidłowo podłączone ruchome urządzenia filtracyjne umieszczone w odgałęzieniach (możliwość zanieczyszczenia przez niewłaściwe uszczelnienie przyłączy przepłukiwania) mogą być przyczynami powstawania zanieczyszczeń. Tak samo zresztą jak nieszczelna chłodnica oleju lub wadliwe uszczelnienie zbiornika.

Zanieczyszczenia powstające w układzie hydraulicznym należą do szczególnie uciążliwych.

W tej grupie wyróżnić możemy zanieczyszczenia powstające w wyniku zużycia erozyjnego, na krawędziach sterujących tłoków zaworowych pod wpływem cząstek zanieczyszczeń i dużej prędkości przepływu następuje erozyjne uwalnianie dalszych cząstek oraz zanieczyszczenia powstające przez wyrywanie nowych cząstek na skutek starzenia zmęczeniowego powierzchni, dużych zmian ciśnienia oraz naprężeń powierzchniowych.

Równie często pojawić może się także zanieczyszczenie przez ścieranie, będące następstwem dużej ilości zanieczyszczeń w oleju, występujące zwłaszcza na uszczelkach, elementach ruchomych oraz pompach, a także zanieczyszczenie wywołane przez korozję występującą szczególnie na pokrywach zbiorników i powierzchniach, które nie są nieprzerwanie zwilżone olejem.

Warto też prześledzić uszkodzenia spowodowane zanieczyszczeniami powstałymi w wyniku kawitacji, efektu Diesla oraz przedwczesnego starzenia oleju hydraulicznego.

Oleje hydrauliczne mogą w normalnych warunkach atmosferycznych zawierać do 9 proc. powietrza w postaci rozpuszczonej. Zdolność rozpuszczania zwiększa się wraz ze wzrostem ciśnienia i temperatury. Dopóki powietrze rozpuszczone pozostające w roztworze, jego negatywny wpływ jest niewielki. Jeśli jednak wspomniane stężenie zostaje przekroczone lub ma miejsce spontaniczne uwalnianie się powietrza z oleju hydraulicznego, może dochodzić do zakłóceń w układzie hydraulicznym, a w najgorszym przypadku do kawitacji i procesu zbliżonego do efektu Diesla.