Zrównoważony rozwój producenta opon

Zrównoważony rozwój producenta opon
Podczas wrześniowej konferencji zorganizowanej przez Kepler Cheuvreux, przedstawiciel Michelin, Jean-Dominique Senard, podsumował wysiłki firmy zmierzające do wprowadzenia zasad zrównoważonego rozwoju. Usiłowaniom tym sprzyjają - zdaniem prelegenta - możliwości firmy w zakresie innowacji, poprawy konkurencyjności i zwiększenia zysków dzięki doskonałemu doborowi kadr.

Michelin jest firmą efektywną i odpowiedzialną - stwierdził Senard - a obecnie wkracza w nową fazę rozwoju określoną przez sześć szczegółowych celów w zakresie zrównoważonego rozwoju wyznaczonych do roku 2020.

W ciągu kilku najbliższych lat spółka zamierza poprawić wydajność swoich produktów przynajmniej o 10 proc. w porównaniu z poziomem z 2010 roku. Cel ten chce osiągnąć poprzez używanie mniejszej ilości surowców do produkcji.

Kolejnym elementem strategii ma być zwiększenie odpowiedzialności w zakresie zakupów, produkcji i dostaw, a w szczególności poprawa efektywności energetycznej zakładów produkcyjnych i redukcja śladu węglowego.

W zakresie równowagi finansowej Michelin będzie dążyć do zapewnienia 1 mld euro wolnych środków finansowych rocznie oraz uzyskania 15-procentowego zwrotu kapitału.

Innym celem grupy będzie zwiększenie zaangażowania pracowników, troska o ich dobrostan i rozwój.

Zrównoważony rozwój to wg Michelin także zachowanie harmonii w obcowaniu z lokalnymi społecznościami, a zwłaszcza wdrażanie programów pomocowych i tworzenie nowych miejsc pracy.

W końcu, oponiarski gigant zamierza wpływać na wyższy standard życia poprzez wdrażanie rozwiązań z zakresu zrównoważonego transportu, troskę o bezpieczeństwo dróg oraz promowanie recyklingu.

Michelin jest jednym z czołowych światowych producentów opon. Zatrudniająca ponad 110 tys. pracowników firma posiada 69 zakładów produkcyjnych zlokalizowanych w 18 krajach. W 2012 roku sprzedaż netto wyniosła 21,5 mld euro.