Zrównoważony rozwój producenta puszek

Zrównoważony rozwój producenta puszek
Lektura raportu Ball Packaging Europe pozwala stwierdzić, iż inwestycje w zrównoważony rozwój są jednym z głównych kierunków strategii firmy. W roku 2012 wszystkie zakłady produkcyjne firmy Ball ograniczył ilość wykorzystywanych zasobów do produkcji oraz zredukowały emisję gazów cieplarnianych. Zlokalizowany w Radomsku polski oddział producenta puszek miał w tym swój znaczący udział, gdzie w ostatnich dwóch latach firma Ball zainwestowała w środki zwiększające sprawność energetyczną ponad 270 tys. euro.

Zrównoważony rozwój Ball Packaging koncentruje się na kilku strategicznych elementach, w dużej części związanych z ochroną środowiska. Zarządzanie nimi w sposób efektywny sprawia, że wpływ przeróżnych procesów na środowisko staje się coraz bardziej neutralny. Z roku na rok przy produkcji puszek aluminiowych widać znaczące postępy w ograniczaniu zużycia surowców, oszczędzaniu wody, energii elektrycznej czy gazu zmiennego. Ważnym obszarem jest również ograniczanie składowania odpadów realizowane poprzez powszechne stosowanie odzysku i recyklingu.

W roku 2012 firma Ball Packaging Europe osiągnęła znaczące postępy w zakresie minimalizacji konsumpcji energii elektrycznej i gazu ziemnego. Od 2007 roku zużycie energii na tysiąc wyprodukowanych puszek obniżyło się w radomszczańskim zakładzie o 17 proc., zaś zużycie gazu ziemnego aż o 20 proc.

Na kształt gospodarki wodnej w Radomsku wpływa m.in. sprawnie działająca zakładowa oczyszczalnia ścieków, zapewniająca wysoką jakość powtórnie używanej w firmie wody, oraz wybudowana w 2012 roku studnia, która zmniejsza zapotrzebowanie firmy na wodę z sieci miejskiej.

Kolejnym ważnym obszarem zrównoważonego rozwoju jest recykling. W zeszłym roku w zakładzie w Radomsku aż 97 proc. odpadów poddane zostało recyklingowi i odzyskowi, co przybliża polski zakład do idei odejścia od składowania odpadów na wysypiskach.
Forum

Uzialas

Tworzywo - poliketon 2018-05-15

Recykling_tworzyw

Szukam Inwestora - Recykling Tworzyw Sztucznych 2018-05-12

Pawel11

Mobilny pochłaniacz oparów podczas przetrysku 2018-05-08

Zaptech16

PC ABS i HIPS 2018-05-08

Ramones

Własna firma produkcyjna 2018-04-30

Reportaże