Zrównoważony rozwój producenta puszek

Ball Packaging Europe aktywnie angażuje się w promocję recyklingu puszek. W działaniach tych na obszarze Polski wspiera ją organizacja odzysku Recan, której działalność koncentruje się na zbiórce zużytych, pustych puszek i poddawaniu ich recyklingowi, dzięki czemu mogą one być ponownie wykorzystane w procesie produkcyjnym. W 2012 roku poziom recyklingu tego cennego opakowania wzrósł w Polsce do 74 proc. W obszarze szeroko rozumianej edukacji ekologicznej i recyklingu aktywną działalność prowadzi także fundacja Recal, zajmująca się szerzeniem wiedzy o potrzebie odzysku i recyklingu aluminiowych puszek po napojach.

- Poczyniliśmy znaczące postępy od wydania na początku 2012 roku trzeciego kompleksowego dwuletniego raportu nt. zrównoważonego rozwoju, zwłaszcza w pionie operacyjnym - powiedział Bjoern Kulmann, dyrektor ds. zrównoważonego rozwoju w firmie Ball. - Pomaga to zmniejszyć nasz wpływ na środowisko i cieszyć się pozytywnymi wynikami. Wizja Drive for 10 firmy Ball opiera się na równoważeniu naszego wpływu na gospodarkę, środowisko oraz społeczeństwo, a nacisk kładziony na wyniki w tych obszarach daje nam perspektywy większego, długofalowego sukcesu.

Inne ważne osiągnięcia firmy Ball Packaging Europe obejmują między innymi:
  • obniżenie o 4,8 proc. Wskaźniku Oddziaływania na Klimat (w stosunku do 2010 roku).
  • zwiększenie sprawności energetycznej o ok. 5 proc. w globalnym oddziale produkującym puszki do napojów, żywności oraz aerozoli oraz o 19 proc. w oddziale lotniczym i kosmicznym w porównaniu z rokiem 2010. Ponadto firma zmniejszyła zużycie energii w oddziale produkcji aluminiowych półfabrykatów (dysków, z których tłoczone są butelki aluminiowe) o 11 proc.
  • całkowite wyeliminowanie odpadów wywożonych na wysypiska w 21 z 64 globalnych zakładów produkcyjnych firmy Ball. Firma zwiększyła ilość ponownie użytych oraz poddanych recyklingowi odpadów z 44 do 57 proc. i zmniejszyła ilość odpadów wysyłanych na wysypisko z 30 do 22 proc. w porównaniu do roku 2010
  • przystąpienie do Aluminium Stewardship Initiative - globalnej organizacji ustanawiającej standardy zrównoważonego rozwoju branży aluminiowej.