Żywe dyskusje o automatyzacji procesów w przemyśle

Żywe dyskusje o automatyzacji…
W dn. 11 czerwca br. w Katowicach odbyła się V edycja konferencji "Automatyzacja procesów w przemyśle", zorganizowana przez firmę MultiTrain.

Podczas tegorocznej edycji do współpracy merytorycznej zaproszono m.in. Dorotę Bieniek z Kaizen Institute, która rozpoczęła spotkanie prelekcją "Kaizen oraz Lean Six Sigma". Postawione przez prelegentkę pytanie: "co wybrać?" wywołało niezwykle ożywioną dyskusję wśród uczestników.

Kolejny wykład poprowadzili Krzysztof Rosiński i Jacek Kueck z firmy Engineering Manager, Soldis Sp. z o.o., którzy prezentowali rozwiązanie Guardus Mes. Drugą sesję rozpoczął Robert Piątek z Konsorcjum Synergia, który opowiedział o systemach zarządzania energią w przedsiębiorstwie.

Ogromne zainteresowanie wzbudził wykład Sebastiana Sczasnego, członka zarządu firmy Barlinek SA, który zajął się problematyką zarządzania produkcją i optymalizacji kosztów produkcji zgodnie z metodologią Lean Manufacturing. Sczasny w ciekawy sposób przedstawił, w jaki sposób w swojej firmie wdrożył filozofię Lean.

W ostatniej części konferencji wystąpił Tadeusz Nieszporek, dyrektor Instytutu Technologii Mechanicznych, z wykładem pt. "Automatyzacja i robotyzacja procesów produkcyjnych”, oraz Grzegorz Ćwikła, członek Polskiego Towarzystwa Zarządzania Produkcją, który przedstawił znaczenie akwizycji danych dla potrzeb wspomagania zarządzania przedsiębiorstwem.

Automatyzacja procesów w przemyśle