A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | R | S | Ś | T | U | V | W | X | Z | Ż |

Ahydrosil® K - Zakład Chemiczny "Silikony Polskie"

Ahydrosil® K to zarejestrowana nazwa handlowa impregnatów silikonowych firmy Zakład Chemiczny „Silikony Polskie”

Właściwości

Alkaliczny silikonowy środek w formie koncentratu w kolorach od słomkowego do brunatnego, rozcieńczany wodą. Ma działanie żrące, dlatego wszystkie prace należy wykonywać stosując: okulary, rękawice gumowe, odzież ochronną, nakrycie głowy. W przypadku kontaktu ze skórą należy skażone miejsce obficie spłukać zimną wodą, natrzeć rozcieńczonym octem i ponownie spłukać wodą.

Zastosowanie

Do powierzchniowej impregnacji wodoodpornej (hydro-fobizacji) cegły silikatowej, bloczków gipsowych, betonów, tynków cementowo- wapiennych, fug. Z powodzeniem stosowany do impregnacji i ochrony antykorozyjnej:
  • mostowych konstrukcji betonowych, żelbetowych i sprężonych
  • w budownictwie drogowym takich konstrukcji jak: tunele, ściany oporowe i dźwiękochłonne, balustrady, osłony itp.
  • nawierzchni betonowych płyt lotniskowych, dróg.
Może być też stosowany do iniekcyjnej metody osuszania murów.