A B C D E F G H I J K L M N O P R S Ś T U V W X Z Ż

Butvar® (PVB) - Solutia Inc.

Butvar® (PVB) to zarejestrowana nazwa handlowa dla poliwinylobutarylu firmy Solutia Inc.

Forma handlowa

Surowce