A B C D E F G H I J K L M N O P R S Ś T U V W X Z Ż

CR

 • kauczuk chloroprenowy
 • kauczuk neoprenowy, neopren
 • ang. chloroprene rubber, polychloroprene rubber
Kauczuk chloroprenowy jest polimerem chloroprenu.

Właściwości

 • dobra elastyczność i małe odkształcenie trwałe
 • wysoka odporność na ozon, starzenie atmosferyczne, czynniki chemiczne (m.in. oleje, alkohole, rozcieńczone kwasy) i płomienie
 • odporny na czynniki chłodnicze (np. freon), promieniowanie UV i ścieranie
 • średnia odporność na oleje i smary ropopochodne
 • materiał trudnopalny
 • temperaturowy zakres pracy wynosi od -40°C do +110°C
 • niska przepuszczalność gazów
 • brak odporności na węglowodory aromatyczne i chlorowane oraz na rozpuszczalniki takie jak aceton

Zastosowanie

 • uszczelki
 • amortyzatory
 • branża budowlana, elektroniczna, spożywcza i motoryzacyjna

Reportaże

Forum