A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | R | S | Ś | T | U | V | W | X | Z | Ż |

FVMQ

  • kauczuk fluorosilikonowy
  • fluorosilicone rubber

Właściwości

  • W stosunku do wulkanizatów silikonowych posiadają lepsze własności fizykomechaniczne, większą odporność na rozdzieranie, mniejsze odkształcenie trwałe przy ściskaniu, są bardziej odporne na działanie materiałów pędnych, olejów mineralnych i syntetycznych oraz smarów
  • odporne na czynniki atmosferyczne, ozon oraz promienie UV
  • temperaturowy zakres stosowania wynosi: od -80°C do +175°C, krótkotrwale do +200°C.