A B C D E F G H I J K L M N O P R S Ś T U V W X Z Ż

Olej transformatorowy

  • ang. Transformer oil

Olej transformatorowy to olej mineralny lub olej syntetyczny stosowany w transformatorach (i podobnych urządzeniach elektrycznych) jako izolator oraz substancja pełniąca funkcje chłodzące.

Zastosowanie

Do chłodzenia urządzeń elektrycznych, wykorzystywany jest w elektrowniach do chłodzenia transformatorów oraz baterii dużych kondensatorów, do napełniania transformatorów, przekładników i aparatury łączeniowej.

Właściwości

Zachowuje stabilność w wysokich temperaturach. Wykazuje dobre przewodnictwo cieplne.

Może zawierać silnie toksyczne substancje rakotwórcze np. furany, dioksyny.

Traci swoje właściwości izolacyjne w miarę starzenia się, które następuje najczęściej wskutek utleniania i hydrolizy.