A B C D E F G H I J K L M N O P R S Ś T U V W X Z Ż

Poliaddycja

  • polimeryzacja stopniowa
  • ang. addition polymerization

Poliaddycja (polimeryzacja stopniowa) jest to reakcja chemiczna, podczas której nie wydzielają się żadne produkty uboczne, jednak zmienia się nieznacznie wzajemny układ atomów w porównaniu z ich układem w monomerach. Najczęściej zmienia się położenie wodoru jednej z grup funkcyjnych. Poliaddycja jest procesem polimeryzacji i zachodzi w warunkach nierównowagowych. Poliaddycja jest reakcją wieloetapową, jednakże ze względu na brak produktów ubocznych, jest reakcją nieodwracalną. Obecnie, zgodnie z zaleceniami komisji nazewniczej IUPAC, odchodzi się od nazwy poliaddycja, na rzecz polimeryzacji stopniowej.

Poliaddycja ma charakter pośredni między polimeryzacją a polikondensacją. Polimery otrzymywane w wyniku poliaddycji mają ten sam skład chemiczny co monomery, lecz różnią się od nich budową.

Mechanizm omawianej reakcji reakcji polega najogólniej na przemieszczaniu atomu wodoru w cząsteczce monomeru, umożliwiając tym samym wzrost łańcucha polimeru.

W procesie poliaddycji są otrzymywane m.in. poliuretany i żywice epoksydowe.