A B C D E F G H I J K L M N O P R S Ś T U V W X Z Ż

Winacet - Synthos

Winacet to zarejestrowana nazwa handlowa grupy produktów wytwarzanych w Synthos na bazie poli(octanu winylu). Winacet (z wyłączeniem Winacetu R), jest dyspersją wodną poli(octanu winylu) otrzymywaną na drodze polimeryzacji emulsyjnej przy użyciu poli(alkoholu winylowego) jako koloidu ochronnego z dodatkiem różnych ilości zmiękczacza (plastyfikatora). Poszczególne odmiany Winacetu mają szerokie zastosowanie jako składniki do wyrobu farb emulsyjnych, apretur i tworzyw powłokowych, a także do obróbki powierzchniowej skóry, papieru, tkanin, drewna, betonu oraz wyrobu sztucznej skóry. Stosowane też jako podstawowe składniki do wyrobu różnych gatunków klejów tj. do drewna, papieru, szkła, skóry i tworzyw sztucznych. Stosuje się je również jako gotowe kleje.

Reportaże

Forum