A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | R | S | Ś | T | U | V | W | X | Z | Ż |

atmosfera fizyczna (atm)

Atmosfera fizyczna (atmosfera normalna, atm) –to pozaukładowa jednostka miary ciśnienia, równa ciśnieniu 760 milimetrom słupa rtęci w temperaturze 273,15 K (0°C), przy normalnym przyspieszeniu ziemskim.

Atmosfera fizyczna odpowiada średniemu ciśnieniu atmosferycznemu na poziomie morza na Ziemi.

Jednostki atmosfera fizyczna, ostatnio niemalże nieużywanej, nie należy mylić z częściej używaną atmosferą techniczną. Atmosfera fizyczna jest ciśnieniem odpowiadającym określeniu standardowe ciśnienie lub ciśnienie atmosferyczne na Ziemii.

1 atm
= 101325 Pa
= 760 Tr = 760 mm rtęci (mmHg)
= 1,01325 bar
= 14,69595 psi