A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | R | S | Ś | T | U | V | W | X | Z | Ż |

nano

  • miliardowa
Przedrostek jednostek wielkości fizycznych Nazwa: nano Symbol: n Wartość: 10-9 Przykład: nF - nanofarad