A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | R | S | Ś | T | U | V | W | X | Z | Ż |

nitroetan

  • ang. nitroethane

Właściwości:

Nitroetan jest alifatycznym związkiem nitrowym. W warunkach normalnym nitroetan jest ruchliwą cieczą o charakterystycznym, nieprzyjemnym zapachu. Nitroetan nieźle rozpuszcza się w wodzie, dobrze w rozpuszczalnikach organicznych. Rozpuszcza się również w zasadach. Związek reaktywny. Podczas przechowywania w świetle żółknie, ze względu na wytwarzanie się rozpuszczalnych związków polimerycznych. W określonych warunkach nitroetan rozkłada się wybuchowo.

Zastosowanie:

Nitroetan wykorzystywany jest do syntez organicznych oraz jako rozpuszczalnik żywic winylowych i estrów celulozy.

Szkodliwość:

Nitroetan działa szkodliwie na krew. Wysokie stężenie par wywołuje wszystkie fazy narkozy. Charakterystyczne są skutki działania wtórnego i kumulującego. W organizmie nitroetan szybko rozkłada się i utlenia z wytworzeniem azotanów, aldehydów i kwasów.