A B C D E F G H I J K L M N O P R S Ś T U V W X Z Ż

octan tert-butylu

  • ester tert-butylowy kwasu octowego
  • ang. tert-butyl acetate

Otrzymywanie

Octan tert-butylu otrzymywany jest w wyniku estryfikacji tert-butanolu kwasem octowym.

Właściwości:

Octan tert-butylu w warunkach normalnych jest bezbarwną cieczą o charakterystycznym zapachu. Octan tert-butylu łatwo rozpuszcza się w alkoholu, eterze i innych rozpuszczalnikach organicznych. Brak właściwości korozyjnych. Reaguje gwałtownie z silnymi utleniaczami.

Zastosowanie:

W przemyśle octan tert-butylu stosowany jest jako rozpuszczalnik farb i lakierów nitrowych, celuloidu, tłuszczu, wosków, żywic, acetylocelulozy (łącznie z alkoholem butylowym) oraz jako surowiec w wielu syntezach organicznych.

Szkodliwość:

Octan tert-butylu wywiera działanie narkotyczne. Jego pary działają drażniąco na błony śluzowe oczu i dróg oddechowych. Octan tert-butylu skażony acetonem i alkoholem działa oszałamiająco, wywołuje łzawienie, pieczenie oczu, drapanie w gardle, kaszel, niekiedy ślinotok, bóle głowy, ogólne osłabienie, chudnięcie i niedokrwistość. Wywołuje podrażnienie i depresję układu ośrodkowego. W przypadku systematycznego kontaktu występuje ogólne osłabienie, chudnięcie, niedokrwistość.