Borealis Pre K Media Event - Lucrèce Foufopoulos - De Ridder

Gospodarka cyrkularna dla firmy Borealis polega na maksymalizacji wartości poliolefin - powiedziała Lucrèce Foufopoulos - De Ridder, wiceprezes ds. poliolefin oraz innowacji i technologii, podczas spotkania z mediami Borealis Pre K.


Forum