Sytuacja w branży rur z tworzyw sztucznych

Jaki wpływ na branżę rur z tworzyw sztucznych miała pandemia i jakie są ewentualne zagrożenia związane z wojną w Ukrainie? Czy dyskutowane zmiany legislacyjne związane z Europejskim Zielonym Ładem oraz nową dyrektywą dla wody pitnej (DWD) będą miały znaczący wpływ na ten sektor? Odpowiedzi, w rozmowie z portalem Plastech.pl, udzielił Piotr Falkowski, dyrektor biura zarządu stowarzyszenia PRiK.