Data:
-
Miejsce:
Kraków, Polska ,
Targi w Krakowie, Galicyjska 9, Kraków

Organizator:
Targi w Krakowie Sp. z o.o., Galicyjska 9, 31-586 Kraków ,PL
Tel.:
+48 12 644 12 17
Fax:
+48 12 644 61 41
www:
www.eurotool.krakow.pl
e-mail:
los@targi.krakow.pl

Salon Technologii CAx jest prezentacją najnowszych technologii, które zaspakajają aktualne potrzeby specjalistów na każdym etapie produkcji. Umożliwia on zapoznanie się z urządzeniami i oprogramowaniem wspierającym proces projektowy i wdrożeniowy nowych produktów w każdym przedsiębiorstwie. Prezentacja technologii tworzenia szybkich i tanich prototypów, pomiarów 3D czy zastosowania wirtualizacji i symulacji stanowi kompleksowe uzupełnienie oferty maszyn i narzędzi o ogniwo łączące je z wizją kadry projektującej.


Zakres tematyczny Salonu

Wzornictwo przemysłowe

- oprogramowanie dla projektantów


Oprogramowanie metrologiczne i pomiarowe

- oprogramowanie wykorzystywane w ramionach pomiarowych

- oprogramowanie maszyn i przyrządów pomiarowych

- oprogramowanie skanerów laserowych

- inżynieria odwrotna

- przetwarzanie obrazu

- usługi


Oprogramowanie wspomagające procesy

- programy do symulacji procesów technologicznych, m.in. w odlewnictwie, obróbce plastycznej, obróbce skrawaniem

- programy do wspomagania projektowania (CAD)

- programy wspomagające procesy wytwórcze (CAM)

- programy do komputerowego wspomagania obliczeń inżynierskich (CAE)

- programy do metody elementów skończonych (MES)

- programy do komputerowo zintegrowanego wytwarzania (CIM)

- programy do obliczeń naukowo-technicznych (MATLAB, MATCAD)

- oprogramowanie obrabiarek sterowanych numerycznie (CNC) Technologie szybkiego prototypowania RP oraz RT

- stereolitografia (SLA)

- Poly-Jet Modeling (PJM)

- Multi-Jet Modeling (MJM)

- drukowanie przestrzenne (3DP)

- metoda proszkowa - selektywne spiekanie wiązką lasera (SLS)

- selektywne platerowanie laserowe (SLC)

- selektywne stapianie wiązką lasera (SLM)

- modelowanie ciekłym tworzywem termoplastycznym (FDM)

- laminowanie warstw materiału (LOM)

- bezpośrednie osadzanie metalu (DMD)

- wytwarzanie brył swobodnie formowanych (SFF)

- inne urządzenia i technologie Rapid Prototyping

- usługi

- materiały i serwis


Oprogramowanie do wspomagania zarządzania procesami

- planowanie zasobów przedsiębiorstwa (ERP)

- planowanie zapotrzebowania materiałowego (MRP)

- zarządzania cyklem „życia" produktu (PLM)

- Manufacturing Execution System (MES)

- Manufacturing Operation Management (MOM)

- Inne narzędzia do planowania produkcji


Urządzenia i programy do wirtualizacji

- cyfrowe prototypowanie

- urządzenia do projekcji 3D

- rzeczywistość wirtualna (VR)


  Organizator :
Targi w Krakowie Sp. z o.o.

Targi w Krakowie Sp. z o.o.

Organizator imprez targowych