Innowacje w Przemyśle Chemicznym

II Konferencja Naukowo-Techniczna "Innowacje w Przemyśle Chemicznym"

Data:
-
Miejsce:
Politechnika Rzeszowska, Rzeszów, Polska
Organizator:
Polska Izba Przemysłu Chemicznego Ul. Śniadeckich 17 00-654 Warszawa
Tel.:
733768877
www:
www.pipc.org.pl
e-mail:
anna.zalewska@pipc.org.pl

II Konferencja Naukowo-Techniczna "Innowacje w Przemyśle Chemicznym" odbędzie się w dniach 13 - 14 listopada 2018 roku  w Regionalnym Centrum Dydaktyczno-Konferencyjnym i Biblioteczno-Administracyjnym Politechniki Rzeszowskiej (Budynek V).

Konferencja, ma na celu promocję najciekawszych innowacyjnych rozwiązań, które w istotny sposób wpływają na funkcjonowanie firm, budowanie ich przewag konkurencyjnych a tym samym mogą mieć istotny wpływ na funkcjonowanie i budowanie silnej pozycji całego polskiego sektora chemicznego, sektorów z nim powiązanych, a także całej polskiej gospodarki.

Poruszana tematyka będzie skupiona wokół sześciu obszarów, którymi są: innowacje produktowe, innowacje procesowe, wytwarzanie produktów podstawowych i specjalistycznych, innowacje technologiczne, zarządzanie innowacjami, nowoczesne systemy wsparcia działalności podstawowej, działania wzmacniające pozycję konkurencyjną.

Podczas tegorocznej konferencji odbędą się dwie debaty panelowe dotyczące rozwoju innowacyjności w Polskiej Chemii (pt. Rozwój innowacyjnej Chemii. Czy istnieje przepis na sukces? ) oraz ochrony własności intelektualnej (Jak skutecznie chronić własne pomysły?). Równie ważnym elementem będą wystąpienia prelegentów dotyczące m.in. realizowanych prac badawczych. Wieczorem organizatorzy planują regionalną kolację.


Zakres tematyczny związany jest ze Strategicznymi Obszarami Badawczo-Rozwojowymi w ramach Programu Sektorowego INNOCHEM, a także wszelkimi aspektami innowacyjności w przemyśle chemicznym, od innowacji procesowych i produktowych, aż po zarządzanie innowacjami i nowoczesnymi systemami wspierającymi podstawową działalność.