Data:
-
Miejsce:
Warszawa, Polska ,
Hotel Belwederski

Organizator:
Dendros - konferencje i szkolenia
Tel.:
+48 61 6244053
Fax:
+48 61 6244054
www:
www.dendros.pl
e-mail:
szkolenia@dendros.pl
Szkolenie ma na celu przedstawienie aktualnych przepisów ustawy o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym oraz ustawy o bateriach i akumulatorach. Obie ustawy - „bliźniaczo” podobne wprowadziły wiele obowiązków zarówno dla producentów, jak i przedsiębiorców. Jednym z nich jest konieczność uzyskania przez przedsiębiorców wprowadzających do obrotu sprzęt elektryczny i elektroniczny oraz baterie lub akumulatory, odpowiednich poziomów zbierania odpadów z nich powstałych.
Podczas spotkania omówione zostaną także nowe obowiązki, które związane są z wejściem w życie kolejnych przepisów ustawy o bateriach i akumulatorach, w tym zagadnienia dotyczące sposobu wypełniania sprawozdań.
Szkolenie adresowane jest do przedsiębiorców: wprowadzających, odbierających
i przetwarzających sprzęt elektryczny i elektroniczny oraz baterie i akumulatory, zakładów gospodarki odpadami, pracowników referatów ochrony środowiska.
W programie szkolenia m.in.
• Obowiązki przedsiębiorców podlegających przepisom ustawy o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym oraz ustawy o bateriach i akumulatorach
• Sprawozdawczość (rodzaje i terminy) i zaświadczenia
• Rejestr wprowadzających baterie i akumulatory oraz prowadzących przetwarzanie baterii i akumulatorów
• Sankcje karne za nieprzestrzeganie obowiązków ustawowych.

Prowadzenie: Małgorzata Tomczak – Departament Nadzoru Rynku, Główny Inspektorat Ochrony Środowiska

Program i formularz zgłoszeniowy dostępne na www.dendros.pl

Termin przyjmowania zgłoszeń do 19.02.10r. – liczba miejsc ograniczona, decyduje kolejność zgłoszeń.

  Organizator :
brak

Dendros

Profesjonalne usługi szkoleniowe z zakresu ochrony środowiska (przeprowadzanie i organizowanie konferencji, szkoleń, seminariów itp.)