Data:
-
Miejsce:
Poznań, Polska ,
HOTEL IKAR***

Tel.:
+48 61 3074053
Fax:
+48 61 6244054
www:
dendros.pl
e-mail:
szkolenia@dendros.pl
Ustawa Prawo OŚ nakłada na przedsiębiorcę szereg obowiązków wynikających z korzystania ze środowiska w myśl zasady „zanieczyszczający płaci”. Podmiot korzystający z zasobów środowiska jest zobowiązany do prowadzenia ewidencji oraz wnoszenia wymaganych przez prawo opłat. Niedopełnienie tych obowiązków wiąże się z ponoszeniem większych kosztów. Warsztaty dają Państwu możliwość uzyskania istotnych informacji w zakresie opłat środowiskowych na rok 2012 oraz pomogą rozwiać Państwa wątpliwości: Kiedy i gdzie przedsiębiorca powinien dostarczyć wymagane dokumenty oraz złożyć opłaty? Co powinno znajdować się w dokumentach złożonych przez przedsiębiorcę? Jak ustalić wymiar opłat? Na te oraz szereg innych pytań Uczestnikom odpowiedzi udzieli Małgorzata Knapczyk, pracownik Departamentu Środowiska Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu. Odpowiedzialna za weryfikację opłat za korzystanie ze środowiska; wydanie decyzji administracyjnych o wymiarze, odroczeniu terminu płatności i umorzeniu opłat za korzystanie ze środowiska. Prowadząca postępowania administracyjne w sprawach pozwoleń zintegrowanych oraz pozwoleń na wprowadzanie gazów lub pyłów do powietrza.

Opłaty za korzystanie ze środowiska

Korzyści dla Uczestnika warsztatów:
  • zapoznanie z zasadami prawa i podstaw merytorycznych tematyki opłat za korzystanie ze środowiska, w tym opłat podwyższonych
  • zapoznanie z zasadami ustalania we własnym zakresie wysokości opłat za korzystanie ze środowiska
  • poznanie możliwości ubiegania się o odraczanie opłat podwyższonych w trybie przepisów ustawy Prawo Ochrony Środowiska
  • udział w praktycznych warsztatach, pozwalających na zdobycie umiejętności samodzielnego sporządzenia wykazu zawierającego informacje i dane o zakresie korzystania ze środowiska i wysokości należnych opłat oraz właściwego naliczenia opłaty za korzystanie ze środowiska.
Na warsztaty zapraszamy przedsiębiorców, jednostki organizacyjne i wszystkie inne  podmioty korzystające ze środowiska, poprzez wprowadzanie gazów i pyłów do powietrza, pobór wód podziemnych lub powierzchniowych, wprowadzanie ścieków do wód lub do ziemi, składowanie odpadów.

Uwaga: do 23.12.br. istnieje możliwość przesłania pytań dotyczących tematyki, jaka zostanie poruszona na warsztatach na adres mailowy szkolenia@dendros.pl lub fax 61 6244054. Odpowiedź zostanie udzielona podczas szkolenia!

  Organizator :
brak

Dendros

Profesjonalne usługi szkoleniowe z zakresu ochrony środowiska (przeprowadzanie i organizowanie konferencji, szkoleń, seminariów itp.)