Seminarium Dendros: opłaty za korzystanie ze środowiska

Seminarium Dendros: opłaty…
Opłaty za korzystanie ze środowiska reguluje Prawo Ochrony Środowiska z 27 kwietnia 2001 r. Ustawa nakłada na przedsiębiorcę obowiązek prowadzenia ewidencji zanieczyszczeń wprowadzanych do środowiska i jeżeli to konieczne wnoszenia opłat do Urzędu Marszałkowskiego. Niewywiązanie się z obowiązku grozi karą.

Temat opłat środowiskowych został omówiony podczas Warsztatów „Opłaty za korzystanie ze środowiska wg najnowszych przepisów” organizowanych przez firmę Dendros. Spotkanie odbyło się w Poznaniu. Prowadziła je Małgorzata Knapczyk, pracownik Departamentu Ochrony Środowiska Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego.

Uczestnicy mieli szansę wzięcia udziału w warsztatach, pozwalających na zdobycie umiejętności samodzielnego sporządzania wykazu zawierającego dane o zakresie korzystania ze środowiska i wysokości należnych opłat oraz właściwego naliczania opłat.

Podczas spotkania była możliwość zadawania pytań prowadzącej, z czego chętnie korzystano korzystali. Dyskusja, która się w ten sposób się wywiązała była cennym punktem programu. Podczas warsztatów kilkakrotnie zwrócono uwagę jak ważna dla prawidłowego sporządzenia wykazu jest współpraca przedsiębiorcy z urzędem. Możliwość konsultacji z danym Urzędem Marszałkowskim pozwala uniknąć szeregu błędów – do czego zachęcała prowadząca warsztaty.

Seminarium Dendros: opłaty za korzystanie ze środowiska


Czytaj więcej: Prawo 374 Konferencje 279

brak
 

Profesjonalne usługi szkoleniowe z zakresu ochrony środowiska (przeprowadzanie i organizowanie konferencji, szkoleń, seminariów itp.)

Polska