Data:
- PVC-Formulation
Miejsce:
Düsseldorf, Niemcy ,
Hilton Hotel, Düsseldorf, Germany

Organizator:
Applied Market Information Ltd. AMI House 45-47 Stokes Croft Bristol
Tel.:
+44(0)117 924 9442
Fax:
+44(0)117 989 2128
www:
www.amiplastics.com
e-mail:
info@amiplastics.com
PVC Formulation to impreza poświęcona zastosowaniu i przemysłowi przetwórstwa polichlorku winylu.

Jest to tworzywo sztuczne, którego historia sięga początków XIX wieku. Wtedy to Louisowi Renaultowi, francuskiemu chemikowi, udało się dokonać rzeczy wydającej się wówczas niemożliwością – z lotnego gazu (chlorku winylu), otrzymał monomeryczną (ciekłą) postać. Na przestrzeni kolejnych dziesiątek lat forma została sproszkowana. Stało się to pod wpływem światła słonecznego. Kolejne transformacje chlorku winylu miały miejsce już na początku XX wieku.

Dzisiaj tworzywo to jest używane w szeregu zastosowań, plasując się na szczycie jeśli idzie o przetwórstwo wszystkich rodzajów tworzyw sztucznych.