Data:
-
Miejsce:
EXPO Kraków, ul. Galicyjska 9, 31-586 Kraków ,Polska

Organizator:
Targi w Krakowie Sp. z o.o., Galicyjska 9, 31-586 Kraków ,PL
Tel.:
+48 12 644 12 17
Fax:
+48 12 644 61 41
www:
www.kooperacja.krakow.pl
e-mail:
los@targi.krakow.pl

Salon Kooperacji Przemysłowej to największe na polskim rynku spotkanie usługodawców poszukujących partnerów na świadczone przez siebie usługi za zakresu obróbki metali, przetwórstwa tworzyw sztucznych, obróbki drewna, modernizacji maszyn i innych usług produkcyjnych. Wydarzeniu rokrocznie towarzyszą: Polsko-Niemieckie Forum Kooperacyjno-Inwestycyjne - efekt współpracy z Inkubatorem Technologicznym ze Stalowej Woli, Polsko-Niemiecką Izbą Przemysłowo-Handlową, Konsulatem Generalnym Niemiec oraz spotkania kooperacyjne.

Zakres tematyczny Salonu:

Obróbka Metali

- obróbka skrawaniem: toczenie, frezowanie, wiercenie i rozwiercanie, wytaczanie, przeciąganie, obróbka kół zębatych

- obróbka ścierna

- obróbka elektroerozyjna

- cięcie strumieniem cieczy

- obróbka powierzchniowa: cieplno-chemiczna, czyszczenie powierzchni, piaskowanie, śrutowanie, powlekanie metali, galwanizacja oraz malowanie natryskowe i proszkowe

- przeróbka plastyczna i kształtowanie  blach: cięcie, gięcie, tłoczenie i wytłaczanie, wykrawanie,  wycinanie gazowo-plazmowe, wycinanie laserowe

- kształtowanie brył: kucie, walcowanie, ciągnienie, wyciskanie, wyoblanie

- łączenie: spawanie, zgrzewanie, klejenie, przetłaczanie na zimno

- usługi projektowo-produkcyjne: wykonawstwo konstrukcji stalowych, maszyn przemysłowych, urządzeń technologicznych

- produkcja seryjna elementów na indywidualne zamówienie

- regeneracja, ostrzenie, napawanie i powlekanie narzędzi

Przetwórstwo Tworzyw Sztucznych

- obróbka skrawaniem

- obróbka termoplastyczna i termoutwardzalna tworzyw, usługi wtrysku

- budowa narzędzi: formy, wykrojniki

Obróbka Drewna

- frezowanie drewna CNC

- formatowanie

- modelowanie 3D

- klejenie

- szlifowanie

- suszenie komorowe

- impregnacja

- lakierowanie

Usługi dla Przemysłu

- opracowywanie, wykonanie i wdrażanie systemów sterowania i urządzeń automatyki

- usługi kontrolno-pomiarowe

- usługi badawcze, doradcze i szkoleniowe

- remonty i modernizacje


  Organizator :
Targi w Krakowie Sp. z o.o.

Targi w Krakowie Sp. z o.o.

Organizator imprez targowych