Data:
-
Miejsce:
Hotel Novotel Łódź Centrum, Al. Piłsudskiego 11A, 90-368 Łódź, Polska

Organizator:
Abrys Sp. z o.o., Daleka 33, 60-124 Poznań, PL
Tel.:
+48 61 655 81 24
www:
www.abrys.pl
e-mail:
e.dabrowicz@abrys.pl

9. Konferencja - Selektywna zbiórka, recykling i segregacja odpadów, organizowana przez Wydawnictwo Abrys, będzie starała się znaleźć odpowiedzi na następujące zagadnienia.

Co nas czeka w nadchodzących latach w gospodarce odpadami? Czy konieczne są ciągłe zmiany prawne? Czy jesteśmy w stanie wywiązać się z unijnych zobowiązań? Na te pytanie odpowiedzą prelegenci sesji inauguracyjnej pn. System gospodarki odpadami w Polsce - aktualna sytuacja na rynku.

Nie zabraknie też tematyki, która od dawna wzbudza wiele dyskusji - czyli selektywna zbiórka bioodpadów. W ramach sesji poświęconej tej tematyce zostaną zaprezentowane między innymi: szanse i wyzwania jakie stoją przed zbiórką odpadów biodegradowalnych, europejskie doświadczenia w selektywnej zbiórce bioodpadów jak i nasze polskie efekty wdrażania pilotażowego systemu zbiórki odpadów biodegradowalnych.

W trakcie konferencji poruszony zostanie również temat dotyczący Gospodarki Obiegu Zamkniętego, sesja skupi się na wizjach rozwoju GOZ w Polsce i w Europie. Uczestnicy poznają doświadczenia gmin, które już stosują idee gospodarkę obiegu zamkniętego jak i te, które dopiero system ten będą wdrażać. Ważny aspekt tej sesji to przedstawienie modeli biznesowych, które można zastosować w GOZ.

W kolejnej sesji specjaliści z branży recyklingu zaprezentują analizy kosztów gospodarki odpadami, jak i zwrócą uwagę na optymalizację kosztów w RIPOK-u. Nie zabraknie też ważnego tematu dotyczącego popiołu w odpadach. Uczestnicy dowiedzą się jakie między innymi są efekty pilotażowego programu zbiórki popiołów w jednej z gmin oraz jakie uszkodzenia i idące za tym straty powodują popioły w instalacjach.

Link do strony Organizatora


  Organizator :
no photo

Abrys Sp. z o.o.

Organizujemy konferencje szkoleniowe, dotyczące szeroko pojętej ochrony środowiska, gospodarki komunalnej i dziedzin pokrewnych