Data:
- Symas
Miejsce:
Kraków, Polska

Organizator:
Targi w Krakowie Sp. z o.o. ul. Galicyjska 9, 31-586 Kraków
Tel.:
+48 12 651 95 24
Fax:
+48 12 651 95 22
www:
www.symas.krakow.pl
e-mail:
banach@targi.krakow.pl

IX Międzynarodowe Targi Obróbki, Magazynowania i Transportu Materiałów Sypkich i Masowych SyMas, 18-19 października 2017r.,
Międzynarodowe Centrum Targowo-Kongresowe EXPO Kraków

Na targach prezentowane będą:

 • Urządzenia weryfikujące, filtrujące i separujące
 • Logistyka i transport (taśmy i przenośniki)
 • Systemy ważenia i dozowania, układy porcjująco-dozujące
 • Aparatura kontrolno-pomiarowa (detektory, czujniki, wagi)
 • Magazynowanie i przechowywanie
 • Maszyny mielące, rozdrabniające, mieszające
 • Maszyny osuszające
 • Filtry, dmuchawy oraz filtry odpylające
 • Pakowanie produktów sypkich
 • Oprogramowanie

Strefa Technologii Atex:

 • Zabezpieczenia przeciwwybuchowe (czujniki ciśnienia, zapylenia, klapy bezpieczeństwa, urządzenia odpowietrzające, odsprzęgające, zasuwy odcinające, uziemienia elektrostatyczne)
 • Zabezpieczenia procesowe (płytki bezpieczeństwa, zawory bezpieczeństwa, zawory oddechowe, przerywacze płomieni, przerywacze detonacji i deflagacji)
 • Systemy odpylania i filtrowentylacji powietrza
 • Inne urządzenia przeznaczone do pracy w obszarach zagrożonych wybuchem gazów, par, mgieł lub pyłów
 • Usługi dla branży (szkolenia, tworzenie dokumentacji, audyt i certyfikacja)

Do odwiedzenia targów zapraszamy:

 • Właścicieli firm, dyrektorów wykonawczych (CEO)
 • Dyrektorów zarządzających
 • Inżynierów i menadżerów firm przemysłowych
 • Kadrę kierowniczą odpowiedzialną za rozwój i utrzymanie linii produkcyjnych
 • Kadrę odpowiedzialną za zakup sprzętu, maszyn i urządzeń
 • Menadżerów ds. badań i rozwoju
 • Menadżerów ds. innowacji i wdrożeń
 • Menadżerów ds. inwestycji
 • Specjalistów ds. opracowywania procesów technicznych i technologicznych
 • Specjalistów w zakresie procesów logistycznych oraz transportu
 • Specjalistów ds. magazynowania produktów
 • Specjalistów ds. utrzymania ruchu
 • Kierowników produkcji
 • Kadrę inżynierską ds. zarządzania operacyjnego i strategicznego
Targi przeznaczone są dla przedstawicieli przemysłu: spożywczego, chemicznego, farmaceutycznego, budowlanego, rolniczego, drzewnego, przetwórczego, wydobywczego, metalurgicznego, mineralnego, gospodarowania odpadami i wielu innych.

SyMas

Podczas targów nie zabraknie również konferencji poświęconej materiałom sypkim i masowym oraz tradycyjnie odbywających się na każdych targach SyMas – prezentacji i wykładów. Uwaga! Równolegle z targami SyMas odbędą się Targi Utrzymania Ruchu, Planowania i Optymalizacji Produkcji – Maintenance. W ramach odbywających się równolegle targów Maintenance swoją kontynuację będzie miała również Jesienna Szkoła Utrzymania Ruchu.

więcej

Poprzednie edycje