Szkolenie: Wszystko o rysunku technicznym

Szkolenie: Wszystko o rysunku technicznym (w oparciu o aktualne normy PN/EN)

Data:
-
Miejsce:
Uniwersytet Kazimierza Wielkiego, Kopernika 1, 85-074 Bydgoszcz, Polska
Organizator:
Bydgoski Klaster Przemysłowy Dolina Narzędziowa, Bydgoskich Przemysłowców 6, 85-862 Bydgoszcz, PL
Tel.:
+48 883 860 469
www:
klaster.bydgoszcz.pl
e-mail:
m.siudzinski@klaster.bydgoszcz.pl

Szkolenie skierowane jest dla osób, które pracują z dokumentacją techniczną (oceniają i analizują rysunki techniczne np. w zakresie kontroli jakości wykonania). Uczestnicy nie muszą posiadać wykształcenia technicznego, wystarczy podstawowa wiedza w zakresie zapisu konstrukcji.

Prowadzący: dr inż. Krzysztof Tadeusz Tyszczuk z Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego

Szkolenie 2-dniowe.

Dzień pierwszy:

A. Wykład – 2 godz.
1. Zapis konstrukcji jako uniwersalny język świata techniki (historia i ewolucja, stan aktualny)
2. Podstawowe konstrukcje geometryczne kreślone odręcznie
3. Wybrane normy PN/EN z zakresu zapisu konstrukcji (prezentacja i omówienie wybranych norm)
4. Podstawowe elementy rysunku technicznego (podziałki, arkusze, rodzaje linii, narzędzia informacyjne)
5. Sposoby przedstawiania obiektów na rysunkach (metody rzutowania, widoki, przekroje, kłady, wyrwania miejscowe, kreskowanie)
6. Czytanie rysunków technicznych, ich analiza i rozwiązywanie problemów własnych

B. Ćwiczenia rysunkowe – 6 godz.
1. Kreślenie podstawowych konstrukcji geometrycznych
2. Rzutowanie prostokątne, widoki i przekroje w rzutach prostokątnych
3. Tworzenie oraz kreskowanie przekrojów
4. Rodzaje przekrojów i ich oznaczanie
5. Kłady

Dzień drugi:

C. Wykład – 2 godz.
1. Ogólne wytyczne oraz podstawowe elementy procesu wymiarowania (wg PN/EN)
2. Systemy i reguły wymiarowania
3. Praktyka inżynierska i projektowa w odniesieniu do zasad wymiarowania (elementy maszyn)
4. Oznaczanie stanu powierzchni przedmiotów
5. Tolerancje i pasowania
6. Wprowadzenie do CAD

D. Ćwiczenia rysunkowe – 6 godz.
1. Wymiarowanie na rysunkach (linie wymiarowe, pomocnicze, ograniczenie linii wymiarowych, liczby wymiarów)
2. Wymiarowanie na rysunkach (rowki, gwinty, podziały)
3. Wymiarowanie na rysunkach (nanoszenie tolerancji, odchyłki kształtu, chropowatość, opis powierzchni)
4. Elementy maszyn (koła zębate, łożyska toczne, uszczelnienia, pierścienie osadcze, sprężyny, gwinty, połączenia gwintowe)
5. Kreślenie, wymiarowanie, odczytywanie i analiza obiektów prostych i złożonych (dokumentacja techniczna do analizy dostępna w czasie kursu)
6. Czytanie złożonych rysunków technicznych, ich analiza, rozwiązywanie problemów własnych kursantów.
7. Istota środowiska AutoCAD firmy Autodesk (ćwiczenia komputerowe wprowadzające, z użyciem programu AutoCAD)

Korzyści dla uczestników szkolenia

Podczas szkolenia uczestnicy uzyskają fundamentalną i usystematyzowaną wiedzę z zakresu zapisu konstrukcji, nabędą umiejętności prawidłowego odczytu zapisu, kreślenia technicznego i umiejętności odwołania się do aktualnie obowiązujących zasad i Norm PN/EN.

O prowadzącym

dr inż. Krzysztof Tadeusz Tyszczuk - Adiunkt w Zakładzie Mechatroniki w Instytucie Mechaniki i Informatyki Stosowanej UKW. Pracownik dydaktyczny z ponad 30 letnim doświadczeniem, prowadzący wykłady i
laboratoria z przedmiotów: Podstawy konstrukcji maszyn, Zapis konstrukcji i grafika inżynierska, Pneumatyka i hydraulika, Eksploatacja maszyn i urządzeń, szkolenia z zakresu  AutoCAD. Wieloletnia współpraca z przemysłem – m.in. dwa lata zatrudniony jako konstruktor w Dziale Rozwoju Skraw-Mech, realizuje dokumentację „DTR” dla różnych maszyn, projektuje złożone mechatroniczne układy napędowe. Współpraca naukowa i biznesowa z Politechniką Bydgoską oraz z Politechniką Poznańską. Staże krajowe i zagraniczne: Akademia Górniczo-Hutnicza, Uniwersytet w Żylinie Słowacja oraz Uniwersytet Techniczny w Wiedniu.

Czas trwania szkolenia: 2 x 8:30-15:30 (16h szkoleniowych)

Cena: 790 zł/netto (dla członków BKP 690 zł/netto)*

Harmonogram (taki sam każdego dnia):

  • 8:30 – 10:00 - Zajęcia
  • 10:00 – 10:15 - Przerwa kawowa
  • 10:15 – 11:45 - Zajęcia
  • 11:45 – 12:00 - Przerwa kawowa
  • 12:00 – 13:30 - Zajęcia
  • 14:00 –15:30 - Lunch

* Cena zawiera koszt uczestnictwa w szkoleniu dla jednej osoby, materiały szkoleniowe, zaświadczenie o ukończeniu szkolenia oraz lunch i przerwy kawowe


Organizator

Reportaże

Forum