Data:
-
Miejsce:
Poznań, Polska ,
Międzynarodowe Targi Poznańskie

Tel.:
+48 61 6558121
Fax:
+48 61 6558101
e-mail:
szkolenia@abrys.pl

Zjazd Ekologiczny to prestiżowe wydarzenie organizowane w okresie trwania Targów POLEKO w Poznaniu. Wiodący temat tegorocznej edycji Zjazdu to „Gospodarowanie odpadami”. Ważnym celem spotkania jest omówienie kluczowych zagadnień „Cyklu konferencji związanych z gospodarką odpadami”. Zajmiemy się również tematem organizacji systemu odbierania odpadów od właścicieli nieruchomości. Pokażemy, w jaki sposób ministerstwa chcą rozwiązać kwestię organizacji nowego sposobu gospodarowania odpadami. Chcemy w przejrzysty sposób przedstawić obowiązki i zasady funkcjonowania poszczególnych poziomów administracji publicznej w nowym systemie. Kolejnym ważnym aspektem, który poruszymy w trakcie obrad będzie omówienie sposobu finansowania gospodarki odpadami. Zastanowimy się, czy likwidacja powiatowych i gminnych funduszy ochrony środowiska i gospodarki wodnej będzie miała wpływ na racjonalne finansowanie i gospodarowanie odpadami komunalnymi. Chcemy umożliwić wypowiedź wszystkim zainteresowanym stronom, dlatego w trakcie obrad odbędzie się panel dyskusyjny, podczas którego postaramy się uzyskać odpowiedź na pytanie: „Czy zmiana systemu gospodarowania odpadami pozwoli zracjonalizować gospodarkę odpadami?”. Jak co roku w programie Zjazdu znajdą się imprezy towarzyszące, seminaria i konferencje prowadzone przez osoby zaangażowane w działania na rzecz ochrony środowiska. Tradycyjnie pierwszy dzień kongresu zakończy się uroczystą Galą, podczas której zostaną wręczone nagrody oraz wyróżnienia za działalność na rzecz ochrony środowiska. W drugim dniu Zjazdu będziemy gościć Ambasadę Danii jako współorganizatora „Dnia Duńskiego” – seminarium poświęconego duńskim doświadczeniom i technologiom dla ochrony środowiska.


  Organizator :
no photo

Abrys Sp. z o.o.

Organizujemy konferencje szkoleniowe, dotyczące szeroko pojętej ochrony środowiska, gospodarki komunalnej i dziedzin pokrewnych