Międzynarodowy Zjazd Ekologiczny pod patronatem Plastech.pl

Międzynarodowy Zjazd Ekologiczny… Firma Abrys organizuje trzynasty już Międzynarodowy Zjazd Ekologiczny. Tegoroczna edycja będzie skupiać się na jak najbardziej efektywnym gospodarowaniu odpadami. Patronem medialnym zjazdu jest nasz wortal Plastech.pl.

Zjazd Ekologiczny odbędzie się w dniach 23-24 listopada. Jest to wydarzenie organizowane podczas Targów Poleko w Poznaniu. Wiodący temat tegorocznej edycji to „Gospodarowanie odpadami”. Ważnym celem spotkania będzie omówienie kluczowych zagadnień cyklu konferencji związanych z gospodarką odpadami.

- Zajmiemy się również tematem organizacji systemu odbierania odpadów od właścicieli nieruchomości. Pokażemy w jaki sposób ministerstwa chcą rozwiązać kwestię organizacji nowego sposobu gospodarowania odpadami. Chcemy również w przejrzysty sposób przedstawić obowiązki i zasady funkcjonowania poszczególnych poziomów administracji publicznej w nowym systemie – opowiada Dagmara Połuboczko z firmy Abrys. - Jeszcze jednym ważnym aspektem, który poruszymy w trakcie obrad będzie omówienie sposobu finansowania gospodarki odpadami. Zastanowimy się, czy likwidacja powiatowych i gminnych funduszy ochrony środowiska i gospodarki wodnej będzie miała wpływ na racjonalne finansowanie i gospodarowanie odpadami komunalnymi. Chcemy umożliwić wypowiedź wszystkim zainteresowanym stronom, dlatego w trakcie obrad odbędzie się panel dyskusyjny, podczas którego postaramy się uzyskać odpowiedź na pytanie, czy zmiana systemu gospodarowania odpadami pozwoli zracjonalizować gospodarkę odpadami?.

Międzynarodowy Zjazd Ekologiczny

Jak co roku w programie Zjazdu znajdą się imprezy towarzyszące, seminaria i konferencje prowadzone przez osoby zaangażowane w działania na rzecz ochrony środowiska.

Tradycyjnie też pierwszy dzień kongresu zakończy się uroczystą Galą, podczas której zostaną wręczone nagrody oraz wyróżnienia za działalność na rzecz ochrony środowiska. W drugim dniu Zjazdu gościem będzie Ambasada Danii, będąca współorganizatorem „Dnia Duńskiego”, czyli seminarium poświęconego duńskim doświadczeniom i technologiom dla ochrony środowiska.

Czytaj więcej:
brak
 

Organizujemy konferencje szkoleniowe, dotyczące szeroko pojętej ochrony środowiska, gospodarki komunalnej i dziedzin pokrewnych

Polska