18 września 2007 r. Dniem Opakowań

18 września 2007 r. Dniem…
Zbliżają się targi Pakfood w Poznaniu. W tym roku będzie to największa w Polsce impreza tego dla branży opakowaniowej. Premierowa edycja Pakfoodu przyciągnie do stolicy Wielkopolski ponad 200 wystawców z 18 krajów. Będa mieć oni do swojej dyspozycji powierzchnię 6,5 tys. mkw. Drugi dzień imprezy - 18 września - został ogłoszony Dniem Opakowań w Polsce. O tym czym on ma być oraz jaka była idea jego ustanowienia pisze Wacław Wasiak, dyrektor Polskiej Izby Opakowań.

Rosnąca rola i znaczenie opakowań w życiu człowieka i społeczeństwa, co spowodowane jest wieloma funkcjami jakie spełnia opakowanie i związany z tym rosnący udział przemysłu opakowań w gospodarce, skłaniają do podjęcia działań na rzecz popularyzacji i upowszechniania wiedzy z zakresu gospodarki opakowaniami wśród społeczeństwa.

Częste zapytania ze strony kupujących określony produkt, czy aby chleb w torebce z folii z tworzyw sztucznych lub mleko w kartonie z papieru nie jest narażony na szkodliwe działanie materiału opakowaniowego?

Czy „plastik” z którego wykonana jest butelka na wodę mineralną, mleko lub inne napoje nie przekazuje rakotwórczych „nośników” do zawartości? Co robić ze zużytym opakowaniem?

To zaledwie mała próbka pytań dotyczących opakowań, ich bezpieczeństwa, sposobu produkcji i szerzej gospodarki opakowaniami.

Pytania te, jak również często występujący brak jednoznacznych na nie odpowiedzi wskazuje na potrzebę podjęcia szerokiej akcji upowszechniania i popularyzacji wiedzy o opakowaniach. O sposobach i systemach ich produkcji oraz napełniania, transportu, magazynowania (przechowywania) umieszczonych w nich produktów.

Potrzebę takich działań dostrzegli delegaci na Walne Zgromadzenie Członków Polskiej Izby Opakowań, które odbyło się 28 marca 2007 r.

Ustalono wówczas, iż tego rodzaju działalności sprzyjać będzie ustanowienie w kalendarzu „Dnia Opakowań”. To właśnie w tym dniu i jego „okolicach” winny intensyfikować się działania, których celem byłoby upowszechnianie wiedzy o współczesnych opakowaniach, ich wytwarzaniu i wykorzystywaniu. To w „okolicach” tego dnia organizowano by różnorakie akcje i przedsięwzięcia prezentujące projektantów i producentów opakowań. To z okazji „Dnia Opakowań” wręczane byłyby różnego rodzaju nagrody i wyróżnienia w konkursach z zakresu problematyki opakowań.

To w tym okresie w mass mediach poświęcano by nieco więcej uwagi szeroko rozumianej problematyce opakowań.

Wreszcie, w tym okresie otwarte byłyby bramy fabryk opakowań, materiałów opakowaniowych oraz maszyn i urządzeń do pakowania, dla okolicznej ludności, aby mogła zapoznać się z procesem produkcyjnym.


brak
 

Lider polskiego rynku targowego, organizator targów m.in. Taropak, Pakfood, Epla, Poleko, Budma

Polska