18 września 2007 r. Dniem Opakowań


W tym miejscu, trzeba także zauważyć znaczącą funkcję promocyjną tego rodzaju inicjatyw dla umacniania pozycji rynkowej firmy otwierającej swoje drzwi przed miejscową ludnością. Zapewne z tego rodzaju okazji chętnie korzystać będą także uczniowie miejscowych (okolicznych) szkół. Zatem oprócz popularyzatorskich funkcji tego typu przedsięwzięć i inicjatyw dostrzegać należy-niezwykle ważną, funkcję edukacyjną.

Jest również zamierzeniem Polskiej Izby Opakowań, założenie „Księgi Zasłużonych dla Przemysłu Opakowań”.

W księdze tej zapisywane byłyby osoby i firmy szczególnie zasłużone dla rozwoju przemysłu opakowań w Polsce. Osobom tym, oraz firmom przyznawane będą okolicznościowe dyplomy dokumentujące uzyskanie tytułu „Zasłużony (a) dla Przemysłu Opakowań” oraz dokonanie wpisu do Księgi Zasłużonych dla Przemysłu Opakowań”.

Przewiduje się, iż pierwsze tego rodzaju wyróżnienia zostaną przyznane z okazji „Dnia Opakowań” w 2008 roku.

W przekonaniu, iż nie ma potrzeby dalszego uzasadniania celowości poświęcenia opakowaniom jednego dnia w roku, pragnę poinformować, iż w bieżącym roku, Polska Izba Opakowań wyznaczyła dzień 18 września „Dniem Opakowań”.

targi Pakfood


Dzień ten przypada w tygodniu, w którym w Poznaniu organizowane są Targi Opakowań dla Przemysłu Spożywczego.

W tym samym miejscu i w tym samym czasie, organizowane są Międzynarodowe Targi Wyrobów Spożywczych i Gastronomii POLAGRA FOOD. Targi na których swoją ofertę prezentować będą producenci żywności. A trzeba wiedzieć, iż przemysł środków spożywczych i żywności jest największym użytkownikiem opakowań (ok.70 proc. produkowanych opakowań).

Informując o tegorocznym „Dniu Opakowań”- Polska Izba Opakowań serdecznie zachęca producentów opakowań i wszystkie firmy związane z „opakowalnictwem” (gospodarką opakowaniową) oraz środki masowego przekazu do zintensyfikowania działań na rzecz popularyzacji problematyki opakowań.

Polska Izba Opakowań na miarę swoich możliwości monitorować będzie tę akcję a po jej zakończeniu (koniec września) dokona jej oceny i postara się usatysfakcjonować, najbardziej aktywnych i efektywnych jej uczestników.

Ustanowienie i określenie w kalendarzu „Dnia Opakowań” w żadnym przypadku nie oznacza, iż działań na rzecz popularyzacji problematyki opakowań nie można prowadzić w innych terminach.

Oczywiście, że można i trzeba. Jednak kulminacja, nasilenie, koncentracja tych działań mogłaby mieć miejsce w tygodniu, w którym zaznaczony będzie dzień, jako „Dzień Opakowań”. W tym roku będzie to tydzień 17-23 września.

Wacław Wasiak
Polska Izba Opakowań