28 mln zł dla Zachemu

Blisko 28 mln zł dofinansowania z Unii Europejskiej dostanie Zachem. Bydgoska spółka Grupy Chemicznej Ciech pokryje w ten sposób połowę kosztów projektu „Budowa instalacji i wdrożenia innowacyjnej technologii produkcji epichlorohydryny z gliceryny”.

Podpisanie umowy z dystrybuującą unijne środki w tym zakresie Polską Agencją Rozwoju Przedsiębiorczości powinno nastąpić w ciągu najbliższych sześciu tygodni. Inwestycja pozwoli na wdrożenie innowacyjnej technologii produkcji epichlorohydryny, która służy do wytwarzania żywic epoksydowych. Ta pionierska technologia oparta na glicerynie jest stosowana w mniej niż 5 proc. firm tej branży na świecie. - Przedsięwzięcie w znaczącym stopniu wykorzystuje wyniki prac własnych działu badawczo-rozwojowego Zachemu i będzie stymulować dalszy jego rozwój – mówi prezes Ciechu Ryszard Kunicki. - Oprócz wartości biznesowej, bardzo istotny jest dodatkowy efekt projektu, polegający na jego pozytywnym wpływie na środowisko. Zmniejszy się emisja zanieczyszczeń oraz zagospodarowane zostaną odpady powstające w procesie otrzymywania paliw ze źródeł odnawialnych, tj. gliceryna odpadowa.

W ostatnich miesiącach Grupa Ciech zawarła już kilka umów na przedsięwzięcia dofinansowywane z funduszy pomocowych UE. - Nasze projekty charakteryzują się bardzo innowacyjnymi rozwiązaniami i będą miały pozytywny wpływ na wyniki finansowe firmy – podkreśla prezes Ryszard Kunicki.

Spółka Soda Polska Ciech realizuje projekty na „Rozbudowę kotłów CKTI w Elektrociepłowni Janikowo celem dostosowania do wymogów środowiskowych – kocioł CKTI 2” i „Budowę instalacji odsiarczania spalin w Elektrociepłowni Janikowo. Ponadto przy pomocy funduszy unijnych, we współpracy z Lafarge, kujawska spółka Ciechu wybuduje instalację do odprowadzania popiołów lotnych i ich separacji.

Oprócz projektu budowy instalacji i wdrożenia innowacyjnej technologii produkcji epichlorohydryny w Zachemie, finalizowane też będą w najbliższym czasie umowy na budowę innowacyjnej instalacji produkcyjnej substancji MCPA i MCPP-P w Organice - Sarzynie. W chwili obecnej kwota funduszy unijnych uzyskanych na działania realizowane w ramach Grupy Ciech przekracza 111 mln zł. Ponad 43 mln zł wynika z podpisanych już umów, a 68 mln zł to środki zatwierdzone do dofinansowania.

Czytaj więcej: Inwestycje 718