280 milionów na innowacje proekologiczne

280 milionów na innowacje proekologiczne
"Generator Koncepcji Ekologicznych - GEKON" to rządowy program mający na celu wsparcie finansowe konsorcjów naukowo-przemysłowych w obszarze poszukiwania i wdrożenia technologii przyjaznych środowisku.

GEKON powstał w wyniku porozumienia pomiędzy Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz Narodowym Centrum Badań i Rozwoju. To pierwsze w Polsce wspólne przedsięwzięcie, które sfinansuje ekologiczne projekty na wszystkich etapach, od momentu powstania koncepcji do wdrożenia. Łącznie na realizację programu obie instytucje przeznaczyły 400 mln złotych.

Projekt GEKON obejmuje pięć obszarów tematycznych:
  • środowiskowe aspekty pozyskiwania gazu niekonwencjonalnego,
    efektywność energetyczna i magazynowanie energii,
  • ochrona i racjonalizacja wykorzystania wód,
  • pozyskiwanie energii z czystych źródeł,
  • nowatorskie metody otrzymywania paliw, energii i materiałów z odpadów oraz recyklingu odpadów.
O dofinansowanie projektów mogą ubiegać się przedsiębiorcy i konsorcja naukowo-przemysłowe. Projekty wyłonione w I konkursie otrzymają łącznie 280 mln zł, w tym: na fazę badawczo-rozwojową - 120 mln zł; na fazę wdrożeniową - 160 mln zł. Drugi konkurs ogłoszony zostanie w przyszłym roku.

Projekt powstał przy współpracy resortów nauki i środowiska. - Rozwój polskich zielonych technologii to podwójna szansa - mówi Marcin Korolec, Minister Środowiska. - Z jednej strony pomagamy polskim przedsiębiorcom i naukowcom opracowywać nowoczesne, konkurencyjne na świecie produkty. Nowoczesny biznes tworzony w kraju to szczególnie cenne miejsca pracy. Po drugie, projekty powstałe przy wsparciu programu GEKON będą narzędziami pomocnymi nam w działaniach na rzecz ochrony środowiska.

Nabór wniosków wstępnych zostanie przeprowadzony w dniach od 1 do 14 marca br.