7% oszczędności energii po zmianie oleju hydraulicznego

7% oszczędności energii po…

Zmiana oleju hydraulicznego na Mobil DTE 10 Excel pomogła firmie MPact Polymers zmniejszyć zużycie energii o 7%*. Dodatkowymi korzyściami były poprawa wydajności maszyn, ograniczenie przestojów i wydłużenie okresów między wymianami co z kolei obniżyło koszty utylizacji zużytego oleju.

MPact Polymers, producent opakowań z Republiki Południowej Afryki, szukał sposobów na poprawę wydajności maszyn do przetwórstwa tworzyw sztucznych. Zespół inżynierów ExxonMobil, po przeprowadzeniu inspekcji w zakładzie, zalecił zmianę oleju hydraulicznego na Mobil DTE 10 Excel 46 w 22 wtryskarkach i 13 maszynach do rozdmuchowego formowania tworzyw sztucznych.

Dodatkowo specjaliści ExxonMobil zarekomendowali wprowadzenie okresowych badań środków smarnych w ramach programu Mobil Serv Lubricant Analysis (MSLA). Dzięki oddaniu próbek oleju do analizy laboratoryjnej można wykryć pewne nieprawidłowości, zanim spowodują one problemy w produkcji, a tym samym ograniczyć liczbę nieplanowanych przestojów.

W przypadku MPact Polymers ograniczenie zużycia energii o 7% było możliwe dzięki doskonałej odporności oleju na ścinanie i zachowaniu właściwości w szerokim zakresie temperatur pracy. Wyniki analiz Mobil Serv potwierdziły jego wysoką żywotność, co pozwoliło MPact Polymers ograniczyć zużycie oleju hydraulicznego o 200 litrów. Co więcej, wydłużenie okresu między wymianami przełożyło się na skrócenie o 27 godzin w skali roku kontaktu pracowników z maszyną.

Od 4 do 10 % oszczędności potwierdzone w testach

Kilkuprocentowe oszczędności energii wyłącznie dzięki zmianie oleju hydraulicznego są na tyle atrakcyjne, że trudno być wobec nich obojętnym. Specjaliści ExxonMobil zalecają, aby w firmach posiadających wtryskarki wykonywać okresowe analizy oleju i wprowadzać oleje o wysokim wskaźniku lepkości (VI), wszędzie tam gdzie jest to możliwe. Zmianę oleju można zaplanować przy okazji najbliższego przeglądu serwisowego i w ten sposób zadbać o poprawę efektywności energetycznej.

Aby osiągnąć zakładane oszczędności należy ograniczyć do minimum wahania lepkości oleju podczas pracy wtryskarki. Spadek lepkości to gorsza wydajność pompy hydraulicznej i wyższe koszty energii. Opierając się na doświadczeniach firm przyjmuje się, że oszczędności energii w wyniku wprowadzenia środków smarnych o wysokim VI wynoszą zazwyczaj od 4 do 10% energii zużywanej przez pompy hydrauliczne. Oszczędności te mogą się różnić w zależności od typu maszyny, aplikacji i innych czynników.

industrial-viz-hydraulic-vane-pump-screen-xl


- Poza rosnącymi cenami energii i ostrą konkurencją, firmy z branży tworzyw sztucznych muszą być przygotowane do spełnienia coraz surowszych przepisów środowiskowych. Dlatego oszczędzanie energii przy bezpiecznym dla maszyn ograniczaniu zużycia oleju jest znaczącym osiągnięciem - mówi Ewa Jeżewska, Field Marketing Advisor Europe z ExxonMobil. - Wysokiej jakości oleje hydrauliczne mogą mieć istotny wpływ na podnoszenie wydajności i poprawę konkurencyjności przedsiębiorstw. Jesteśmy zadowoleni z oszczędności jakie udało się osiągnąć w wyniku rekomendacji naszych inżynierów w MPact Polymers. Ten przykład pokazuje, jak małe zmiany - takie jak wybór Mobil DTE 10 Excel 46 - potrafią przełożyć się na wymierne korzyści - dodaje.

Wysoki wskaźnik lepkości i odporność na ścinanie

Mobil DTE 10 Excel to seria wysokiej jakości olejów hydraulicznych o właściwościach przeciwzużyciowych, przeznaczona w szczególności do wysokociśnieniowych układów hydraulicznych. Wysoki wskaźnik lepkości (VI) przy zachowaniu odporności na ścinanie przekłada się na ochronę zespołów hydraulicznych w szerokim zakresie temperatur.

W dodatkowych badaniach laboratoryjnych oraz w warunkach rzeczywistej pracy w nowoczesnym sprzęcie hydraulicznym różnego typu, seria Mobil DTE 10 Excel wykazała wyjątkowo skuteczne wydłużenie żywotności oleju w porównaniu z konwencjonalnymi olejami hydraulicznymi Mobil, wykazując trzykrotnie dłuższą trwałość przy jednoczesnym utrzymaniu czystości instalacji i ochronie podzespołów. Produkty serii Mobil DTE 10 Excel dowiodły również stabilność wysokiego wskaźnika lepkości oraz doskonałą odporność na ścinanie.

Oleje serii Mobil DTE 10 Excel były również testowane w kontrolowanych warunkach w standardowych pompach łopatkowych dla porównania ich działania z produktami konkurencyjnymi. Na zakończenie 30 minutowego testu wykazano, że zastosowanie oleju Mobil DTE 10 Excel wiązało się z wytworzeniem mniejszej ilości ciepła w układzie, zaś zmierzona temperatura układu była o 6° - 7°C niższa niż w przypadku niektórych produktów konkurencyjnych stosowanych w identycznych warunkach.

Jak oszczędzać energię? Bezpłatny poradnik dla branży tworzyw sztucznych

Chcąc pomóc firmom w ograniczaniu kosztów energii, ExxonMobil we współpracy z czołowym ośrodkiem badawczo-konsultingowym Applied Market Information (AMI) opracował "Przewodnik po oszczędzaniu energii dla zakładów przetwórstwa tworzyw sztucznych metodą wtrysku". Poradnik został przygotowany pod okiem dr. Robina Kenta i zawiera praktyczne wskazówki, jak skutecznie ograniczyć zużycie energii w firmie z branży tworzyw sztucznych. Przewodnik po uprzedniej rejestracji można pobrać tutaj.

Więcej informacji o serii Mobil DTE 10 Excel, programie badań olejowych Mobil Serv Lubricant Analysis, oraz o innych produktach i usługach Mobil dla przemysłu znajdziesz na stronie www.mobilindustrial.com lub u autoryzowanych dystrybutorów środków smarnych ExxonMobil (www.dexol.pl, www.ekonaft.com.pl, www.mobipol.pl, www.smartplus.pl).

*Wyniki oparte na doświadczeniu jednego klienta. Rzeczywiste wyniki mogą się różnić w zależności od rodzaju używanego sprzętu i jego konserwacji, warunków pracy, a także wcześniej używanych środków smarnych.dte-excel


Czytaj więcej:
Smary 4