70% Polaków uważa, że to producent odpowiada za recykling produktów

70% Polaków uważa, że to producent…

70% Polaków uważa, że za recykling produktów odpowiedzialność ponosi ich producent. Tylko co piąty Polak deklaruje, że odpowiada za to użytkownik produktu1. Takie podejście do odzysku surowców pokazuje jak bardzo potrzebna jest szeroka edukacja na temat korzyści płynących z gospodarki o obiegu zamkniętym. 

Szkło, papier, metale, tworzywa sztuczne, każdy z tych materiałów, gdy przestanie nam służyć i uznamy go za odpad, może zostać poddany recyklingowi i zyskać nowe życie. W dobie kurczących się zasobów naturalnych, jednym z priorytetów Unii Europejskiej stało się przejście z modelu gospodarki linearnej, w której popularne jest podejście "kup, zużyj, wyrzuć", na model cyrkularny. Ogranicza się w nim ilość odpadów i odzyskuje cenne zasoby, ponownie wprowadzając je do produkcji. To między innymi dlatego coraz więcej firm poszukuje nowoczesnych rozwiązań pozwalających na ograniczenie negatywnego wpływu produkcji na środowisko naturalne. 

- Zmiana modelu gospodarki z linearnej na cyrkularną, w którym wielokrotnie wykorzystujemy dostępne produkty, to szereg korzyści. Przede wszystkim mniej zużywamy zasobów, jednocześnie tworząc nowe miejsca pracy. Jest to możliwe dzięki innowacyjnym modelom biznesowym, tworzonym z myślą o ochronie środowiska i budowaniu przewagi konkurencyjnej jednocześnie - mówi prof. dr hab. Bolesław Rok z Akademii Leona Koźmińskiego w Warszawie.

Jak wynika z badań Stena Recycling2 Polacy doceniają proekologiczne działania biznesu. Aż 69% mieszkańców Polski chciałoby, aby ich ulubione produkty były zaprojektowane i wytworzone według idei GOZ. Podobnie jest z gotowością do zmiany ulubionego produktu na taki, który wyprodukowano zgodnie ze zrównoważonymi zasadami - deklaruje ją 65% respondentów. Jednak, aby deklaracje mogły przełożyć się na konkretne wybory, konieczna jest edukacja społeczeństwa i pokazywanie gospodarki cyrkularnej w szerszej perspektywie. 

- Pokazywanie dobrych praktyk ma ogromne znaczenie. Widzimy to na co dzień w trakcie pracy z klientami. Inspirują one do zmiany i podjęcia działania. Właśnie dlatego już po raz trzeci organizujemy konkurs "Stena Circular Economy Award - Lider Gospodarki Obiegu Zamkniętego" - mówi Aleksandra Surdykowska ze Stena Recycling.

Konkurs Stena Recycling to projekt łączący obszary ekologii, CSR i edukacji. Nagradzane są w nim firmy, które wdrożyły ciekawe rozwiązania GOZ lub zrealizowały kampanie promujące ideę gospodarki cyrkularnej. W ubiegłym roku Jury konkursu przyznało tytuł Lidera GOZ m.in. firmie IKEA Retail za kampanię "Przyda się" i Signify Poland Oddział w Kętrzynie (Phillips) za projekt "Pacific LED - Circular Economy ready luminaire". W konkursie mogą wziąć udział firmy działające w różnych obszarach, od międzynarodowych korporacji, przez startupy po jednoosobowe działalności. Zgłoszenia będą przyjmowane do 31 stycznia 2020 r.

1Badanie „Konsumenci a gospodarka obiegu zamkniętego”, ARC Rynek i Opinia przy współpracy z Forum Odpowiedzialnego Biznesu, wrzesień 2019
2 Wyniki badania „Stena wiedzy Polaków nt. GOZ”, Stena Recycling 2017